Spanish to Chinese Other թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

TM-Town

Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
WordFinder

The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »

Lists
իսպաներենից չինարեն (748) » Other (1535) » This search (184)

ProZ.com-ի անդամ (17): 1
Ոչ-անդամ (167): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Mengye Han - իսպաներենից չինարեն translator
Mengye Han Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Traducir es una pasión, un arte

Local time: 15:47
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 0 տարի 
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Xiaotong Yi - իսպաներենից չինարեն translator
Xiaotong Yi Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
English, French and Spanish to Chinese
ph: +34657320691
Local time: 15:47
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 5 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է
0 ոլորտում
0 զույգում
Dylan Hu - անգլերենից չինարեն translator
Dylan Hu Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 21:47
 
չինարեն
Տայվան
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 2 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Yvonne Chang Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Know that right word

Local time: 09:47
  
չինարեն
Կանադա
Այո ProZ.com 5 տարի 
Աշխատում է 5 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
HSIAO CHING LIU - չինարենից իսպաներեն translator
HSIAO CHING LIU Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 15:47
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 5 տարի 
Աշխատում է 9 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Juan Chen - անգլերենից չինարեն translator
Juan Chen Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
More than 8 years' experiences
ph: +86-25-86486487  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 15 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
coolcheng - չինարենից անգլերեն translator
coolcheng Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Technical Translation, reliable quality
ph: 86-13058083997
Local time: 21:47
  
CHI/CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 14 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Xuan Zhao - չինարենից անգլերեն translator
Xuan Zhao Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Do you need help?

Local time: 15:47
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 11 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Lily Xie - անգլերենից չինարեն translator
Lily Xie Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Just do it!

Local time: 21:47
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 8 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
CCJK CCJK Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Your Gateway to Localization

Local time: 21:47
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 17 տարի
Աշխատում է 20 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Yuen Mery Lo - անգլերենից չինարեն translator
Yuen Mery Lo Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
www.linkedin.com/in/yuenmerylomadrid
ph: +34606206409
Local time: 15:47
  
ENG/CHI
Իսպանիա
  ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 24 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
belindaccg - անգլերենից չինարեն translator
belindaccg Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
High quality and Punctual

Local time: 21:47
  
KOR/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 17 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Luis Roncero Mayor - չինարենից իսպաներեն translator
Luis Roncero Mayor Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Traductor jurado de chino español

Local time: 15:47
  
ESL/ESL
Իսպանիա
  ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 16 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
David Gómez - ճապոներենից իսպաներեն translator
David Gómez Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Thorough and on time - 周到

Local time: 15:47
  
իսպաներեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 9 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Asian Trust - անգլերենից հայերեն translator
Asian Trust Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Making Communication Simple
ph: +84862719291
Local time: 20:47
  
JPN/VIE
Վիետնամ
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 12 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
DailyTranslate - անգլերենից գերմաներեն translator
DailyTranslate Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Native speakers only
  
անգլերեն
Մեծ Բրիտանիա
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 5 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
locatran - անգլերենից չինարեն translator
locatran Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Asian Language Expertise since 2004

Local time: 21:47
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 18 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
MinnieHuyang - իսպաներենից չինարեն translator
MinnieHuyang Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
fiat lux

Local time: 09:47
 
չինարեն
Միացյալ Նահանգներ
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 11 տարի
8 ոլորտում
8 զույգում
Syndi Gao - չինարենից իսպաներեն translator
Syndi Gao Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Una ingeniera china que habla español

Local time: 15:47
 
չինարեն
Իսպանիա
  ProZ.com 9 տարի 
Աշխատում է 13 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
4 ոլորտում
4 զույգում
Yurek - անգլերենից չինարեն translator
Yurek Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Also a Teacher of English in BISU

Local time: 21:47
  
CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 10 տարի 
Աշխատում է 23 տարի
0 ոլորտում
8 զույգում
shanshan w - իսպաներենից չինարեն translator
shanshan w Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 15:47
 
չինարեն
Իսպանիա
  ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 3 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Cristal818 Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
չինարեն
Չինաստան
  ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 2 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
zhou yangjingzi Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 15:47
 
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 5 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
BW9054 Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 15:47
 
չինարեն
Իսպանիա
  ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 4 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
WEICHENG YE FAN - իսպաներենից չինարեն translator
WEICHENG YE FAN Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
formal, seria, creativa y puntual

Local time: 15:47
 
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 1 տարի 
Աշխատում է 4 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (17): 1
Ոչ-անդամ (167): 1 2 3 4 5
ՀաջորդըAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search