Babeş-Bolyai University, Faculty of Letters, Foreign Applied Languages LMA - UBB

Name Babeş-Bolyai University, Faculty of Letters, Foreign Applied Languages
Abbreviation LMA - UBB
Organization Type School
Website http://lett.ubbcluj.ro/lma.htm
Contact Name Mihaela TOADER
Contact Title Conf. Dr.
Contact Phone +40-264-432543
Contact Fax +40-264-432543
Address str. Horea nr. 31 400038
City Cluj-Napoca
Country Ռումինիա
Description Creat� �n 1991, �n cadrul unui program Tempus, Catedra de Limbi Moderne Aplicate propune un program interdisciplinar destinat form�rii de profesionisti �n comunicare, traducere specializat� si terminologie.

�n acest sens, pe l�ng� locul determinant pe care-l presupune preg�tirea lingvistic�, un rol important revine si cunostintelor �n domeniul stiintelor comunic�rii, stiintelor economice, stiintelor juridice.

Informatica �nsoteste �ntregul parcurs de studiu ca disciplin� de baz�.

Limbile moderne studiate:
obligatoriu 2 limbi (nivel A):
engleza, franceza, germana, italiana, rusa, spaniola
(�n combinatia dorit�)

Aplicate �n: economie, drept, administratie, comunicare, management, marketing, afaceri comerciale internationale

Studiile dureaz� patru ani si se �ncheie cu o diplom� universitar�:

Licentiat �n Filologie - specializarea
Limbi Moderne Aplicate

Interpret de conferint�/traduc�torTraduc�tor generalist (afaceri si comert international)

MASTERAT - TERMINOLOGIE-TRADUCTOLOGIE

MASTERAT - INTERPRETARIAT DE CONFERINTA

Admission Criteria Has admission criteria.

http://lett.ubbcluj.ro/lma-master.htm
Training Offers training.

Programele de studii sunt compatibilizate cu cele ale specializ�rilor similare din universit�tile Uniunii Europene: perfectionare �n exprimare scris� si oral� �n cele dou� limbi str�ine si �n limba rom�n�, civilizatie si mentalit�ti, tehnici de comunicare, media, limbaje de specialitate, corespondent� comercial�, simulare global�, tehnici de traducere, tehnici de interpretare, economie general�, management, marketing, legislatie rom�neasc�, european� si international�, constructie european�, institutii administrative, colectivit�ti locale, informatica aplicat� si multimedia, baze de date.

La sf�rsitul fiec�rui an de studiu sunt prev�zute stagii de preg�tire profesional� (practica) �n �ntreprinderi si institutii publice.

MASTERAT TRADUCTOLOGIE - TERMINOLOGIE

Este destinat preg�tirii terminologilor/traduc�tori specializati - limbile englez�, francez�, german�.

Forma de �nv�t�m�nt : zi

Durata studiilor: 2 semestre

Locuri : 10 locuri bugetate, 4 locuri tax�


Coordonator : prof. dr. Gheorghe Lascu

MASTERAT INTERPRETARIAT DE CONFERINT�

Diploma de masterat �n interpretariat de conferint� este destinat� absolventilor tuturor institutiilor de �nv�t�m�nt superior acreditate, care doresc s� se formeze ca profesionisti �ntr-un domeniu de mare actualitate. Ea constituie un prim pas �nspre o carier� dificil� dar pasionant�, ce presupune aptitudini de comunicare, cunoasterea temeinic� a limbii materne, usurint� �n �nv�tarea si m�nuirea limbilor str�ine, cunostinte de cultur� general� si specializat�, dinamism, rapiditate de reactie si adaptare, g�ndire logic� si interes pentru actualitate.
Credential Offers credential(s).
[Dates]

University Degree Diplomas (Bachelor of Arts and Master of Arts)

If you have any additional or missing information on this organization, or if this record needs to be updated, please contact site staff via support request with the details. Thank you for helping to keep the database accurate.

ProZ.com store image

Wordfast Pro

Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »

ProZ.com store image

SDL Trados Business Manager Lite

Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search