ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
Կոնֆերանսներ
 
 

ProZ.com-ի կոնֆերանսներ

ProZ.com-ի կոնֆերանսները հնարավորություն են տալիս անձամբ գործնական կապեր հաստատել, մասնակցել դասընթացների, քննարկումների, պրեզենտացիաների, և նպաստում են մասնագիտական զարգացմանն ու հաղորդակցմանը, ինչը ամփոփ ներկայացված է կոնֆերանսների ընդհանուր կարգախոսում՝ ProZ.com-ի կոնֆերանսներ՝ ուսուցում, կապերի հաստատում և զվարճանք:
Տե՛ս նաև՝ Վիրտուալ կոնֆերանսներ

Տե՛ս նաև՝
Այցելելով Ձեր տարածաշրջանում անցկացվող դասընթացները, եղեք միշտ տեղեկացված Ձեր շուկայում առկա նորագույն թարգմանչական գործիքների մասին:

Մերձակայքում բնակվող ProZ.com-ի օգտվողների ոչ պաշտոնական հանդիպումներ:

What attendees say about ProZ.com Conferences

ProZ.com Netherlands Conference 2009

Excellent - an opportunity to put faces to names that previously were just e-mail contacts. Lots of information - some of it old (but reassuring confirmation of existing practices), some of it new (food for thought and possible implementation as part of future practices)!
Jamie Lingwood
Նիդեռլանդներ

First ProZ.com Seminar in Egypt لأول مرة: بروز.كوم تعقد ندوة في مصر

I am glad I was part of the first proz confrence in Egypt. The group was wonderful, people mixed easily and left with a beautiful feeling of unity. They shared information and helpful tips and there was no member out of place. Thank you Mr. Hazem for your efforts and your punctuality. May Allah guide you and grant you success!

ProZ.com Regional Conference - Edinburgh

This conference was the most homogeneous I have ever attended: everyone was a freelancer. Naturally, there are benefits and disadvantages to any mix, but this was extraordinary, in that you knew that whoever you spoke to, there would be a fundamental defining feature in common. (...) here was a conference by and for and with direct counterparts.
Alan Tolerton
Միացյալ Նահանգներ

Show all testimonials from attendees

What sponsors say about ProZ.com Conferences

As a sponsor at the Proz.com conference in Edinburgh Scotland, SDL Trados felt that there was a great buzz and energy at the conference. It was very well attended, and it gave SDL Trados the chance to communicate directly and meet face to face with a large number of potential customers. It has been very exciting to be part of ProZ.com conferences, and to be able to announce to such a relevant audience the future SDL Trados plans while receiving first hand feedback from the translators community. We definitely plan on involvement in future ProZ.com conferences.

Massimo Ghislandi, Global Marketing Initiatives Manager, SDL Trados

We attended the Budapest Conference as a first time sponsor. There was always a big crowd around our booth and we were able to distribute 150 evaluation copies of our software. From an attendees perspective we felt the conference was well organized with lots of opportunities to network.

Gyorgy Elkes, LEG Kft.
LEG is a Distributor of Kilgray’s MemoQ Translation Software.

Show all testimonials from sponsors