ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

Localsoft


More than translations

Localsoft is a world-class localization service provider with more than 20 years of experience in the localization industry. Localsoft offers localizations for print material, on-line text, websites, linguistic QA, DTP, voiceovers and more. Please visit www.localsoft.com for additional...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Software, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (media), Aerospace, Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Business products, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Government, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Software (games), Software (multimedia).
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, հինդի, հունգարերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, շվեդերեն. Is willing to work with other languages upon request. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Localsoft - +34 952 028 080
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 51)

LingoFocus Co., Ltd


Focus on your linguistic needs!

logo
"Lingofocus Co.,Ltd (www.lingofocus.net) is a language service provider with services including Translation, Transcription, Subtitling and DTP. We cover most of languages but particularly, we have strong background in Nordic and Asian language pairs. We offer clients all over the world high quality...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ինդոնեզերեն, ճապոներեն, կորեերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Transcriptions, Translation.
Contact: Lingofocus - (+84)2822211863 Online quoting is available at: http://www.lingofocus.net/free-quote
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 22)

Verbatec Translation Management Inc.


translation, website localization, asia

logo
Translation is a form of art and in Verbatec, we have a very strict rules and test when it comes to picking the right translator for your company. Based on the type of industry, document, target audience and localtion, we'll pick native language speakers whose background matches your requirements...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Consumer products, Electronics, Entertainment, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Law/Legal, Management, Marketing/Communications, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Technical writing, Translation.
Contact: verbatec Online quoting is available at: http://www.verbatec.com/#!contact-english/gsuop
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 5)

Thijs van Dorssen


BeTranslated

logo
Translation services by...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Corporate letters, Educational records/documents, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Aerospace, Automotive, Consumer products, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Advertising (media), Business products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental Engineering, Government, Higher Education, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Software, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Translation.
Contact: Thijs van Dorssen - +492218019568
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 201)

Unbabel


Understand and be understood

logo
Unbabel is accelerating the shift towards a world without language barriers by enabling trustworthy, seamless and scalable translations between companies and their customers.
International businesses trust Unbabel’s enterprise platform to open up and grow new markets by harnessing the power of...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Internet/E-commerce, Real estate, Tourism, Training/Education, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Business products, Compliance, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Fashion, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Information technology, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Paper/paper mills, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, բուլղարերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, հինդի, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, վիետնամերեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Translation.
Contact: Marianna Buchicchio
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 5)

Transistent


where words meet the technique

logo
Transistent offers translation & quality automation services including MT post-editing, custom engine raw outputs, productivity, linguistic quality procedures, and training. We help companies invested (or planning to invest) in machine translation technology integrate language automation procedures...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Hardware, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Patents, Scientific , Software, Surveys, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Consumer products, Electronics, Engineering, Software, Business products, Construction, Energy, Environmental Engineering, Healthcare, Information technology, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, SAP ERP, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation.
Contact: transistent

Human Touch Translations Ltd.


Your trusted language service provider.

logo
HTT proudly serves its customers and provides them with the personalized and tailored services that they deserve. Our clients come to us for personal attention and sophisticated, practical and accurate language solutions. HTT is committed to linguistic accuracy, professionalism as well as to...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products, Finance / Banking / Accounting, Government, Higher Education, Law/Legal, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Healthcare, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Real estate, Safety, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Summarizing, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Human Touch - 646-358-4972
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 16)

Fluent Translations


One Voice for a Global Village

logo
Fluent Translations provides highly effective, affordable, multi-language translation and language services to clients across the globe spanning all industries with a focus on the technology sector, as well as government, education, institutions, agencies and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Healthcare, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Biotechnology, Consumer products, Engineering, Environmental, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Higher Education, Information technology, Law/Legal, Pharmaceutical, Software, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Proofreading, Telephone interpreting, Transcreation, Translation.
Contact: Fluent Translat
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 5)

OMNIAGE LTD


Spreading Understanding

logo
Omniage Ltd. is a full service language services provider based in Germany and Bulgaria with a focus on Eastern European and DACH countries localisation. Some key facts about us:

The company was founded in 2004 in Sofia, Bulgaria and has been working ever since in the field of translations and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Standards registry: EN 15038:2006 - Certification
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բոսնիերեն, խորվաթերեն, ալբաներեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, գերմաներեն, հունարեն, անգլերեն, էստոներեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, հունգարերեն, ճապոներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, նորվեգերեն, լեհերեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, Montenegrin, թուրքերեն, ուկրաիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: OMNIAGE - +359-887-749-792
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 65)

Saiwai Translation Services


Guaranteed to your complete satisfaction

logo
English: "www.SaiwaiTranslations.com

Saiwai Translation Services is a leading translation company and trusted service provider to Multinational companies, Fortune 500 Companies, Different Hi-Tech fields, Government Entities, and various business to US, Asian and European countries and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Information technology, Law/Legal, Machine tools, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: չինարեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, հինդի, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, ռուսերեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Translation.
Contact: Saiwai Translation Services Online quoting is available at: http://www.saiwaitranslations.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 106)

Asiatis Canada Translation Agency


Translation Services For All Languages

logo
The Asiatis translation agency offers translation services in Toronto, Calgary and Montreal, as well as the rest of Canada. We can also provide you with interpretation, proofreading, DTP page layout and search engine optimization (SEO) services.
Our translators can translate all of your documents,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Agriculture, Art/literary, Electronics, Engineering, Entertainment, Environmental, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Information technology, Internet/E-commerce, Management, Software, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Proofreading, Search Engine Optimization, Subtitling, Translation, Typesetting.
Contact: Asiatis Canada Translation Agency - 5144482758 Online quoting is available at: http://asiatis.ca
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 194)

tolingo GmbH


​We make the world smaller.

logo
Online translation agency providing fast and cost-effective translations in over 220 language...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Engineering, Law/Legal, Tourism, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալերեն, իռլանդերեն, վրացերեն, գալիցիան լեզու, հավայերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իբգո, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իրանյան(այլ), իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, քաշմիրերեն, ղազախերեն, կխմերերեն, ղրղզերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայալամ, մալայերեն, մալթերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, շոտլանդերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, շվեդերեն, թաիթիերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Internationalization, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: tolingo GmbH Online quoting is available at: http://www.tolingo.com/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 86)

Production sa/nv


Wording it your way, every day.

logo
Production caters high standard multilingual services to a large number of smaller and larger companies in a wide array of sectors, nurturing a loyalty-based partnership philosophy.

As an established multilingual language service provider, Production has built a solid experience and robust...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Production SA - +32 (0)2 655 1170
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 49)

Turkish Translation Office


Don't get lost in translation!

logo
Located in Istanbul and Dusseldorf, Turkish Translation Office specalizes in translation, proofreading, editing and interpreting services from Turkish/English/German into all world languages and vice...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Financial/markets, Internet/E-commerce, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, խորվաթերեն, ֆարսի, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), արաբերեն, ադրբեջաներեն, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), իսպաներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), իռլանդերեն, գերմանական(այլ), գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), հունարեն (հին), եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, իրանյան(այլ), իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), մոնղոլերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, օսմաներեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), լեհերեն, պորտուգալերեն, գնչուերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թաթարերեն, թաջիկերեն, տայլանդերեն, թուրքմեներեն, թուրքերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Telephone interpreting, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: TTO - +90 212 280 8636
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 28)

Weltsprachen


...bezahlt pünktlich.

logo
Textübersetzungen

Wir arbeiten in jedem Land mit jeweils mindestens 60 geprüften Übersetzern und zahlreichen Partnerbüros auf vertraglicher Basis zusammen. Somit können wir als eines von wenigen Übersetzungsbüros in Europa wirklich alle Sprachen anbieten! Von A wie Afar bis Z wie Zulu!

Bei...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Weltsprachen - +43-1-9580952

Stealth Translations


ISO 9001 & BS EN-15038 accredited

logo
Multi award winning language translation company who provide high qualiy translations to a wide range of organisations. ISO9001 and EN-15038...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: stealth_trans - +44 (02828) 267103
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.9 (51 entries out of 135)

Translator SRL


Your language solutions provider

logo
Translator SRL was founded in 2004 in Cluj-Napoca, in the heart of Transylvania, and over the past decade of business has become one of the leading providers of language services in Romania.
We are now the most important translation company with in-house translators in Transylvania, ISO 9001...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Hardware, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Law/Legal, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կորեերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, մոլդավերեն, նորվեգերեն, օսմաներեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թամիլերեն, թելուգու, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Interpreting, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Software design, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation.
Contact: Translatorsrl - +1 (0264)439277 Online quoting is available at: http://www.translatorsrl.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 14)

Mikko Kast


You have the world within your grasp

logo
We are a translation agency devoted to providing integral services related to the world of cross-cultural communication. Our staff of translators specialized in different fields (legal, technical, medical, literary, web pages, among others) provide quality assurance and exceed our clients’...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Mikko Kast - 0056 22 6555168
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 11)

Intrawelt Language Services


Need A Good Translation In Italian?

logo
Intrawelt is a leading Italian translation agency, providing high quality translations to Italian and international...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Brochures, Business cards, Corporate letters, Economic/Trade materials, Flyers, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (media), Automotive, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Engineering.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Proofreading, QA Testing, Technical writing, Training, Translation.
Contact: Alessandro Potalivo - +390734993744---
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 58)

Smart Planning UK


Smart translations for discerning client

logo
...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Fashion, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Tourism, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, Security, Social sciences, Software, Sports, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: ֆլամանդերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, միջլեզվական, իտալերեն, կորեերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, թուրքերեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Project Management, Proofreading, Summarizing, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Mirelluk - +44(0)20761 77 197 Online quoting is available at: http://www.smartplanninguk.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 19)