Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

Flix Translations Group


The power of words

logo
Flix Translations is a translation agency based in Buenos Aires which provides translation and localization solutions in a variety of fields. We apply a strict quality control process from the beginning to the end of each project to meet customers'...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Information technology, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Advertising (marketing), Agriculture, Automotive, Electronics, Energy, Financial/markets, Government, Healthcare, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Management, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Pharmaceutical, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: չինարեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Transcriptions, Translation.
Contact: Flix Translations Group SRL
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 12)

Pazetti Language Consulting


Your Boutique Translation in Brazil

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Policy wordings, Presentations, Surveys, User guides, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Engineering, Law/Legal, Management, Advertising (media), Aerospace, Automotive, Compliance, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Information technology, Journalism, Marketing/Communications, Oil, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Juliana Pazetti - +55 (11) 3798-5002
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 3)

Z STUDIO, spol. s r.o.


Complete solution for user's manuals

logo
We offer a comprehensive solution for the production of manuals as well as for technical documentation under one roof, combined with a professional service. We provide language translation, graphics, pre-press preparation, printing and distribution throughout the whole Europe. We produce manuals,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Business cards, Catalogs, Contracts and agreements, Labels/Packaging, Manuals, Manuals (non-technical), Manuals (technical).
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Consumer products, Electronics, Information technology, Manufacturing/Industrial, Engineering, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ալբաներեն, արաբերեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքմեներեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Proofreading, Technical writing, Translation, Typesetting.
Contact: Z STUDIO
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 68)

Transistent


where words meet the technique

logo
Transistent offers translation & quality automation services including MT post-editing, custom engine raw outputs, productivity, linguistic quality procedures, and training. We help companies invested (or planning to invest) in machine translation technology integrate language automation procedures...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Hardware, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Patents, Scientific , Software, Surveys, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Consumer products, Electronics, Engineering, Software, Business products, Construction, Energy, Environmental Engineering, Healthcare, Information technology, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, SAP ERP, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation.
Contact: transistent

Horner Translations GmbH


Business excellence since 1987

Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Financial statements, Flyers, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Energy, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Editing, Interpreting, Proofreading, Translation.
Contact: TransHorn
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 24)

Sandberg Translation Partners (STP)


Nordic language specialists

logo
Sandberg Translation Partners Ltd (STP) is the world's largest translation company specialising in the Nordic languages and English.

We have 20 years’ niche experience of the Nordic translation market, and translate more than 50 million words every year – mainly for other translation...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Consumer products, Electronics, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Construction, Engineering, Entertainment, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Journalism, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: դանիերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, իսլանդերեն, նորվեգերեն, շվեդերեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Transcriptions, Translation.
Contact: STP Nordic - +44 1489 660140
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 43)

ABAQUE


MULTICULTURAL COMMUNICATION EXPERT

logo
ABAQUE TRADUCTION IS THE RIGHT PARTNER FOR A COMPANY, GOVERNMENTAL ORGANIZATION OR ANY OTHER PRIVATE OR PUBLIC STRUCTURE TO COMMUNICATE WITH PEOPLE IN ANY CULTURE IN THE WORLD. WHATEVER THE COMMUNICATION MEDIUM MIGHT BE, ABAQUE TRADUCTION EXPERTS TRANSLATE YOUR IDEAS INTO THE MOST APPROPRIATE WORDS...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Immigration documents, Labels/Packaging, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Policy wordings, Presentations, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Fashion, Government, Hospitality, Manufacturing/Industrial, Tourism, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Art/literary, Biotechnology, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Safety, Security, Social sciences, Sports, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Project Management, Proofreading, Scriptwriting, Technical writing, Training, Transcriptions, Translation.
Contact: ABAQUE - +33 (0) 320 727 154
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 38)

Surrey Translation Bureau


30 years in translation

logo
Surrey Translation Bureau has been translating a whole host of genres for 30 years, and has experience translating specialist texts in various fields including medical, legal, technical, marketing, financial, animal science, environmental and sustainability, agriculture and automotive. Whatever...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Automotive, Government, Internet/E-commerce, Management, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Editing, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Translation.
Contact: STB Ltd - +44 (0)1252 733999
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 79)

GIB consult SPRL


GIB consult SPRL

logo
Multilingual Consulting With a Vision

As we are currently living in what some business trendsetters call an "on-demand" business world, GIB consult was founded with this reality as a premise, to offer a specific, yet wide array of services tailored to each customer's needs or "demands". To achieve...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Engineering, SAP ERP, Software, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Safety, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Technical writing, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Gilles Bronchart - 32 2 377-4730 Online quoting is available at: http://www.gib-consult.com/EN/contact_us.php
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 64)

TIME Translations & Training


TIME Translations & Training

logo
TiMe was started in 1991 as a partnership between certified translators Sandra Friese and Gabriela Wolochwianski. Today, we lead a team of translators able to handle large projects meeting tight deadlines. We provide services in three main areas: In-Company English courses, Translation and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Automotive, Compliance, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Real estate, Safety, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, պորտուգալերեն. 2-4 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Training, Transcriptions, Translation.
Contact: Gabriela Wolochwianski - 54-341-482-8459
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 17)

YTranslations Ltd


Just the right words

logo
YTranslations Ltd is a London based Language Service Provider with the vision to link businesses and the younger generation using just the right words.

People come for our expertise and they stay for our commitment to quality and purpose. We build communities with passion for language.

With over...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Flyers, Legal content, Manuals, Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Patents, Presentations, Software, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Internet/E-commerce, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Advertising (media), Art/literary, Automotive, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Government, Higher Education, Information technology, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, խորվաթերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալիցիան լեզու, հունգարերեն, իսլանդերեն, իտալերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մալթերեն, մոլդավերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թուրքերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Ytranslations - +44 (0)7759878653
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 26)

New Fantex Technology


logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Financial statements, Marketing.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Marketing/Communications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, ֆարսի, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կխմերերեն, գուանդուներեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մալայերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Localization, Translation.
Contact: Jeff Lee
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 70)

Eimer & Eimer - Fachübersetzer für Osteuropa e. K.


Wir sprechen Osteuropa!

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Certificates, Legal content, Legal documents, Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Presentations, User guides.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Higher Education, Law/Legal, Advertising (marketing), Automotive, Electronics, Environmental, Financial/markets, Training/Education.
Standards registry: EN 15038:2006 - Certification
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ալբաներեն, հայերեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կովկասյան(այլ), չեխերեն, հունարեն, էստոներեն, վրացերեն, հունգարերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, լեհերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, սորբիերեն. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Project Management, Proofreading, Translation.
Contact: Ludmilla Eimer - +49 69 41674040
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 13)

Language Department LLC


The Global Communication Experts

logo
With more than 120 collaborators spanning 50 countries and 35 languages, Language Department is a single source for any linguistic or cultural expertise, ensuring that your message is conveyed on-time, on-budget and with precise...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Consumer products, Internet/E-commerce, Advertising (media), Agriculture, Art/literary, Electronics, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Higher Education, Information technology, Insurance, Journalism, Law/Legal, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Real estate, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Paul Elwood
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 20)

Atelierul de traduceri (Translate Studio)


Translation - Localization - Terminology

logo
ABOUT US
Translate Studio’s activity started in 2010, based on the experience of freelance translators involved in many specialised translation and revision projects. Thus, we have specialised in technical translations, involving an array of file formats, language requirements and tools used....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Help files, Legal content, Manuals, Manuals (technical), Marketing (advertisements), Scientific , Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Energy, Engineering, Machine tools, Telecommunications, Agriculture, Electronics, Entertainment, Environmental Engineering, Fashion, Law/Legal, Manufacturing/Industrial.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, հունգարերեն, իտալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Localization, Proofreading, QA Testing, Technical writing, Translation.
Contact: AtelieruldeTrad Online quoting is available at: http://www.translatestudio.com/contact
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 4)

Geotext Translations


Language Services for Legal Professional

logo
Geotext Translations is a specialist supplier of language solutions to law firms and corporate legal departments worldwide. We provide translation of all legal, financial, technical, and corporate documents required by lawyers and support staff. We likewise supply interpreters for depositions,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Business cards, Certificates, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Immigration documents, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Patents, Policy wordings, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Law/Legal.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: ehoff Online quoting is available at:
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 66)

Translator SRL


Your language solutions provider

logo
Translator SRL was founded in 2004 in Cluj-Napoca, in the heart of Transylvania, and over the past decade of business has become one of the leading providers of language services in Romania.
We are now the most important translation company with in-house translators in Transylvania, ISO 9001...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Hardware, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Law/Legal, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կորեերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, մոլդավերեն, նորվեգերեն, օսմաներեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թամիլերեն, թելուգու, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Interpreting, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Software design, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation.
Contact: Translatorsrl - +1 (0264)439277 Online quoting is available at: http://www.translatorsrl.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 15)

Vita Brevis Language (t/a Language Inc)


Language excellence!

logo
Language Inc. has been a proud supplier for more than a decade of translation, localization, editing, proofreading, copy writing and transcription services in all major European, African and Asian languages. Our competent team of culturally diverse individuals are all mother tongue speakers, with...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Finance / Banking / Accounting, Government, Tourism, Training/Education, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սիսվաթի (սվազի), աֆրիկանս, անգլերեն, հաուսա լեզու, իբգո, լինգալա, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, սոտո հյուսիսային, օրոմո, շոնա, սոմալիերեն, սեսոտո (հրվ. սոտո), սուահիլի, թիգրինիա, ցվանա, ցոնգա, թվի, վենդա, վոլոֆ, կխոսա, յորուբա, զուլուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Scriptwriting, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Training, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Nico Nortje - +27 (021) 887 2663
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 33)

Wolfestone


Rely on our professional approach!

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, նիգերերեն, աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, քրդերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, շոտլանդերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, շվեդերեն, թամիլերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուրդու, վիետնամերեն, իդիշ. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Wolfestone
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 236)

betterlanguages.com Ltd.


Translation Services: timely & accurate

logo
A Translation Services Company committed to high quality translation (ISO9001: 2008 UKAS Certified Quality Management System), backed by excellent customer service, and a trusted team of qualified and experienced translators and project...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Consumer products, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Search Engine Optimization, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Mike Hunter - + 44 (0) 115 9788980
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 54)Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search