Japanese to Chinese թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

Déjà Vu X3

Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
Across v6.3

Translation Toolkit and Sales Potential under One Roof

Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.

More info »

Lists
ճապոներենից չինարեն (1036) » This search (903)

ProZ.com-ի անդամ (44): 1 2
Ոչ-անդամ (859): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
Results (903): 44 members | non-members
Ցուցադրվում են արդյունքները՝ 1 - 25
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
 
OneTa Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 17:53
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 15 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

0 զույգում
Yolanda-Song - ճապոներենից չինարեն translator
Yolanda-Song Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
M.A. in Information/B.A. in Linguistics

Local time: 18:53
  
չինարեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 2 տարի 
Աշխատում է 4 տարի

0 զույգում
guanye - չինարենից ճապոներեն translator
guanye Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Native Japanese. TRADOS
ph: (+81)080-3358-5457
Local time: 18:53
  
JPN/JPN
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 11 տարի

8 զույգում
 
Mizuki Wong Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translation & Localization

Local time: 17:53
 
չինարեն
Հոնկ Կոնգ
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 9 տարի

0 զույգում
zomb12 - անգլերենից չինարեն translator
zomb12 Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
To translate, to cheer.

Local time: 17:53
 
չինարեն
Տայվան
Այո ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 9 տարի

0 զույգում
Ling LEE - անգլերենից չինարեն translator
Ling LEE Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Accurate, Sincere, Smooth Communication

Local time: 11:53
  
չինարեն
Ավստրիա
Այո ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 9 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

0 զույգում
 
ypsong Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 18:53
 
չինարեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 22 տարի

0 զույգում
CTCTranslate - անգլերենից չինարեն translator
CTCTranslate Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Native English- HK Chinese Translation

Local time: 17:53
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 19 տարի

0 զույգում
 
CCJK CCJK Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Your Gateway to Localization

Local time: 17:53
Send message through ProZ.com   
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 17 տարի
Աշխատում է 20 տարի

0 զույգում
Emma Zhao - անգլերենից չինարեն translator
Emma Zhao Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Freelance translator and interpreter

Local time: 05:53
 
չինարեն
Կանադա
Այո ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 26 տարի

0 զույգում
Michael Wong - գերմաներենից չինարեն translator
Michael Wong Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese Patent Attorney
ph: +86 10 6994 6991
Local time: 17:53
  
CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 18 տարի

0 զույգում
Steven Mu - անգլերենից չինարեն translator
Steven Mu Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
20 years experiencein in various fields

Local time: 17:53
  
CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 24 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
yujialin668 - անգլերենից չինարեն translator
yujialin668 Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Senior Translator for CHN/ENG and JPN/EN
ph: 818040577615
Local time: 18:53
 
չինարեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 18 տարի

0 զույգում
Aspen Global - չինարենից անգլերեն translator
Aspen Global Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
You Run Business We Run Words
ph: +886(4)2535-6441
Local time: 17:53
  
չինարեն
Տայվան
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 29 տարի

0 զույգում
simon.zhou - չինարենից անգլերեն translator
simon.zhou Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Professional translator for 10+ years

Local time: 17:53
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 14 տարի

0 զույգում
James Hou - չինարենից անգլերեն translator
James Hou Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese Laguage Solutions
ph: +86(755)26672612
Local time: 17:53
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 5 տարի

0 զույգում
 
laniHK Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Cross-cultural Business Assistant

Local time: 17:53
  
չինարեն
Հոնկ Կոնգ
  ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 6 տարի

0 զույգում
amandazhao - անգլերենից չինարեն translator
amandazhao Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Fine watch making, Wine, Psychology

Local time: 11:53
  
չինարեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 14 տարի

0 զույգում
 
Claire Fan Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Provide Gaming Localization Services

Local time: 17:53
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 10 տարի

0 զույգում
York Tian - անգլերենից չինարեն translator
York Tian Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Professional Translation Since 2007

Local time: 17:53
Send message through ProZ.com   
CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 10 տարի

0 զույգում
 
jacobyd Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Enjoying Our Translation Services
ph: +86 10 57169617
Local time: 17:53
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 16 տարի

0 զույգում
ASAPTrans - անգլերենից ուկրաիներեն translator
ASAPTrans Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Affordable Speedy Accurate Professional

Local time: 17:53
  
չինարեն
Հոնկ Կոնգ
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 10 տարի

0 զույգում
Meei Yu Hsueh - չինարենից ճապոներեն translator
Meei Yu Hsueh Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
We Translate and Connect the World
ph: +886 (07) 558 1488
Local time: 17:53
  
CHI/JPN
Տայվան
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 26 տարի

0 զույգում
 
rojeanlissa Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Professional translator and interpreter

Local time: 10:53
 
JPN/CHI
Մեծ Բրիտանիա
Այո ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 7 տարի

0 զույգում
HKDAXINYA - անգլերենից չինարեն translator
HKDAXINYA Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
http://www.hk-daxinyatranslation.com/

Local time: 17:53
  
CHI/JPN
Չինաստան
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 9 տարի

0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (44): 1 2
Ոչ-անդամ (859): 1 2 3 4 5
ՀաջորդըAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search