ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
Job closed
This job was closed at Jun 19, 2017 19:17 GMT.

Traduzione tecnica IT-SL 5831 Words

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 16:46 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 16:46)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Jun 19, 2017 16:56 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ իտալերենից սլովեներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Traduzione tecnica 5831 parole, IT-SL
Բնագրի ձևաչափը՝ Microsoft Word
Առաքման ձևաչափը՝ Microsoft Word

Budget and payment details:
Budget information for this job is restricted to those who meet the requirements of the job.
Poster country: Ռումինիա

Volume: 5,831 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Տեխնիկա/ճարտարագիտություն
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Engineering: Mechanical = Mechanics
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Մեխանիկա / Մեխ. ճարտարագիտություն
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 14:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 23, 2017 16:00 GMT
Տեքստի նմուշը՝ Այս տեքստը ՉԻ պահանջվում թարգմանել
Il trasportatore è costituito principalmente da:
Struttura metallica
Nastro di trasporto
Motoriduttore
Rullo di rinvio
Rullo motorizzato
Guarnizioni laterali
Guarnizioni rullo motorizzato
Rullo sostegno nastro
La macchina viene fornita incorporata nella FRESA FIBRA ARRETRANTE e non è dotata di quadro elettrico per il funzionamento in autonomia.
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Project Manager

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Across v6.3
Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.