Job closed
This job was closed at Jul 7, 2017 20:15 GMT.

Native German translators required for long-term cooperation

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 22:03 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 22:03)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ անգլերենից գերմաներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

This is Morad from GoTransparent vendor management team, we are in need of native German translators who translate from English into German for a long-term cooperation with a competitive rate.

We currently have multiple tasks available, translators must be willing a small free test first to evaluate their quality (The test won't be more than 300 words).

If you're interested, please send a message directly to me E-mail including your CV, highest certificate/degree earned, certificate of experience or a recommendation letter if available.

Best Regards,
Morad

Poster country: Արաբական Միացյալ Ամիրայությունններ

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ գերմաներեն
Առարկայի դաշտը: Ընդհանուր / Զրույց / Ողջույններ / Նամակներ
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 30, 2017 20:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jul 30, 2017 20:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.7 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Եթե այս պատվերն այլ վայրում զետեղվի, ապա այն պետք է պարունակի հետևյալ ծանոթությունը.
Այս պատվերն առաջին անգամ զետեղվել է Proz.com-ում։ http://www.proz.com/job/1320788Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.
SDL Trados Studio 2017 Freelance
SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search