Mobile menu
 
Subscribe to Getting established Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] Need help with getting started or expanding your business? New "Get started with ProZ.com" section
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Nov 8, 2012
0
(5,704)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Nov 8, 2012
 [Sticky] Want to expand your translation experience? - Meet Certified PRO mentors
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
May 5, 2011
0
(16,201)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
May 5, 2011
 How to find direct clients?    ( 1... 2)
15
(1,523)
 Is it hard to get hired for freelance projects    ( 1... 2)
15
(1,319)
 Possible/common to start translating before Masters degree?
S_89
Jun 9
7
(5,810)
 How can I make myself noticed
9
(978)
DarwinE
Jun 8
 Beginner tips to gain practical experience
CHowell
Jun 5
7
(519)
 Moving to another country - Is it bad for business?    ( 1... 2)
29
(16,611)
 How many pages on average should a translator be able to translate per day?    ( 1... 2)
xxxluigigasparr
Feb 8, 2010
24
(47,952)
 Starting something new
preyam24
May 30
3
(420)
 Best way to gain experience / Find a mentor
Ashadyguy
May 24
7
(652)
Dan Lucas
May 30
 Internship Application
GPel
Apr 18
1
(408)
Fadwa I
May 27
 Sample translation services agreement and purchase order — please leave your comments to improve    ( 1... 2)
16
(1,665)
 Starting out: How to specialise in Education and Pedagogy
3
(503)
 Possible to go freelance as a first career choice?    ( 1... 2)
S_89
Feb 27
20
(1,919)
 Survey on translation internships and mentoring
2
(533)
 Template for quote
13
(16,857)
 Should I join an online translation platform?    ( 1, 2... 3)
Joanne Maddocks
Dec 8, 2016
37
(4,144)
 Advice with choosing a translation specialisation.
14
(1,435)
 How to keep clients updated on availability/out of office?
11
(895)
 Does a freelance translator need an ABN number?
RafaLee
Nov 14, 2003
3
(1,927)
QUOI
Apr 25
 Where to find a job for a good interpreter-translator English Russian?
Lzeloni
Apr 21
10
(707)
 What is the biggest challenge you’re facing in regards to getting to be known as a translator?    ( 1, 2... 3)
33
(2,440)
 New at Translation and Interpretation
1
(505)
 Help with getting a quote for indemnity insurance    ( 1... 2)
16
(1,243)
 Working with US agencies
1
(472)
 NAATI accreditation - test dates
6
(743)
 Poor translation feedback    ( 1... 2)
KellyMargelony
May 13, 2014
17
(3,673)
 How to get started ?    ( 1... 2)
Emma2001
Jun 7, 2001
21
(6,970)
 Looking for career advice    ( 1, 2... 3)
Michael Sowell
Nov 22, 2016
41
(4,042)
DZiW
Mar 28
 How do I become a "modern" translator?    ( 1... 2)
DanniRM
Dec 7, 2016
26
(3,192)
Lingua 5B
Mar 27
 How to charge for jobs...
13
(1,537)
 Question about a rate offered    ( 1... 2)
28
(3,420)
MK2010
Mar 27
 How to start translating?
red13matt
Mar 18
2
(747)
 Extra-linguistic skills in freelance translation
3
(469)
 What to expect when working with agencies
3
(653)
 Considering changing from self-employed sole trader status to limited company...    ( 1... 2)
22
(1,818)
 Living in Ireland - what is your experience?
9
(1,121)
 What type of sample translations do you recommend?
9
(1,034)
DZiW
Mar 3
 Proofreading
3
(696)
 Italian to English work prevalence
S_89
Feb 27
11
(811)
 How do you look for / find work?
3
(818)
 Necessity of more than one source language in order to set up freelance business?    ( 1... 2)
S_89
Feb 6
23
(1,932)
 Internship in Translation Agencies
Vladislav.
Jul 23, 2014
7
(2,080)
 Books and librarianship translation work
7
(735)
 Translation Assessment Tests
Teishou
Feb 16
0
(347)
Teishou
Feb 16
 Translation qualifications
12
(1,495)
  Do you speak ProZ?
1
(793)
 Hybrid Scandinavian - is it possible?
from-to
Feb 13
8
(798)
 Advices on getting started
AudreyOBM
Jan 24
10
(1,480)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search


Translation newsՄիայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »
Across v6.3
Translation Toolkit and Sales Potential under One Roof

Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ