Subscribe to Getting established Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] Need help with getting started or expanding your business? New "Get started with ProZ.com" section
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Nov 8, 2012
0
(5,812)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Nov 8, 2012
 [Sticky] Want to expand your translation experience? - Meet Certified PRO mentors
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
May 5, 2011
0
(16,370)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
May 5, 2011
 Would an US/UK agency hire a Croatian translator in-house?
1
(118)
 Masters in Translation Bristol - rejection from French/second language?
13
(861)
 How to find direct clients?    ( 1... 2)
16
(2,282)
gaidai13
Aug 16
 CV format    ( 1... 2)
17
(1,518)
 I need your suggestions for a new business name!    ( 1, 2, 3... 4)
Yabu
Jul 24
48
(3,198)
 Is "politics and economics" a viable specialism for German-> English combination?
S_89
Aug 2
5
(457)
 MA in Translation at Bristol Uni, Westminster or UCL?
vmaravi
Apr 30, 2012
9
(3,452)
 Alex Eames's book
2
(773)
 Launch of ProZ.com/TV - SDL Trados event "How to Boost Your Career as a Professional Translator!"
Drew MacFadyen
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jul 26
4
(506)
Drew MacFadyen
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jul 27
 Post Graduate Diploma in only one language
5
(527)
 Which qualification to get: (free) university degree vs. C2 level certificate
3
(458)
 How many pages to translate a day?    ( 1... 2)
TariqSh
Jul 19
16
(1,477)
 Agencies asking for copies of degree certificates - Is this ok? Safe?    ( 1... 2)
16
(4,435)
 How many pages on average should a translator be able to translate per day?    ( 1... 2)
xxxluigigasparr
Feb 8, 2010
25
(50,226)
 Beginner tips to gain practical experience
CHowell
Jun 5
8
(783)
 Comment faire une offre de service?
4
(583)
 Extend my Masters to learn more skills before I graduate or develop a specialisation later on?
S_89
Jun 28
5
(533)
S_89
Jul 5
 Is it hard to get hired for freelance projects    ( 1... 2)
15
(1,659)
 Possible/common to start translating before Masters degree?
S_89
Jun 9
7
(9,887)
 How can I make myself noticed
9
(1,251)
DarwinE
Jun 8
 Moving to another country - Is it bad for business?    ( 1... 2)
29
(21,716)
 Starting something new
preyam24
May 30
3
(561)
 Best way to gain experience / Find a mentor
Ashadyguy
May 24
7
(804)
Dan Lucas
May 30
 Internship Application
GPel
Apr 18
1
(522)
Fadwa I
May 27
 Sample translation services agreement and purchase order — please leave your comments to improve    ( 1... 2)
16
(2,064)
 Starting out: How to specialise in Education and Pedagogy
3
(660)
 Possible to go freelance as a first career choice?    ( 1... 2)
S_89
Feb 27
20
(2,181)
 Survey on translation internships and mentoring
2
(715)
 Template for quote
13
(17,410)
 Should I join an online translation platform?    ( 1, 2... 3)
Joanne Maddocks
Dec 8, 2016
37
(4,638)
 Advice with choosing a translation specialisation.
14
(1,607)
 How to keep clients updated on availability/out of office?
11
(1,117)
 Does a freelance translator need an ABN number?
RafaLee
Nov 14, 2003
3
(2,027)
QUOI
Apr 25
 Where to find a job for a good interpreter-translator English Russian?
Lzeloni
Apr 21
10
(899)
 What is the biggest challenge you’re facing in regards to getting to be known as a translator?    ( 1, 2... 3)
33
(2,829)
 New at Translation and Interpretation
1
(633)
 Help with getting a quote for indemnity insurance    ( 1... 2)
16
(1,443)
 Working with US agencies
1
(576)
 NAATI accreditation - test dates
6
(1,018)
 Poor translation feedback    ( 1... 2)
KellyMargelony
May 13, 2014
17
(3,912)
 How to get started ?    ( 1... 2)
Emma2001
Jun 7, 2001
21
(7,202)
 Looking for career advice    ( 1, 2... 3)
Michael Sowell
Nov 22, 2016
41
(4,460)
DZiW
Mar 28
 How do I become a "modern" translator?    ( 1... 2)
DanniRM
Dec 7, 2016
26
(3,519)
Lingua 5B
Mar 27
 How to charge for jobs...
13
(1,673)
 Question about a rate offered    ( 1... 2)
28
(3,657)
MK2010
Mar 27
 How to start translating?
red13matt
Mar 18
2
(888)
 Extra-linguistic skills in freelance translation
3
(575)
 What to expect when working with agencies
3
(763)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search