Jobs & directories


ProZ.com-ի կայքում աշխատանքների համակարգերի և ցուցակների համառոտ նկարագրույթուն


Ցուցակներ

Իր 375 000 գրանցված օգտվողներով՝ ProZ.com-ը տուն է հանդիսանում գրավոր և բանավոր թարգմանիչների խոշորագույն համայնքի համար: Մյուս ցուցակները ներառում են թարգմանական ընկերություններ, լեզուների բնագավառում աշխատանք առաջարկողներ (թարգմանիչների կողմից հետադարձ կապով), ուսանողներ և այլն:


Աշխատանքի հայտարարություններ փակցնելու համակարգ

Աշխատանքի հայտարարություններ զետեղելու համակարգ՝ լեզուների մասնագետներից հայտեր սպասող գործատուների համար: Ստացեք էլեկտրոնային նամակներ, երբ ձեզ հետաքրքրող աշխատանքներ են զետեղվում: Աշխատանքների համակարգը սերտորեն կապված է Blue Board-ի՝ լեզվական ծառայություններ պատվիրողների որոնելի շտեմարանի հետ, որն ապահովում է հետադարձ կապ ծառայություն մատուցողների կողմից:Կայքի ընդհանուր նկարագրությունը

Թռուցիկ հայացք ProZ.com-ում առկա հնարավորությունների վրա
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search