Գործիքներ


ProZ.com-ի կայքում մատչելի գործիքների ամփոփ նկարագրությունը


Վճարման հաշիվ ներկայացնել թարգմանության համար

Հեշտությամբ առցանց կազմեք, ուղարկեք հաշիվներ և հետևեք դրանց:


Թարգմանիչների խմբակային գնումներ (TGB)

TGB-ն մի գործիք է, որը թարգմանիչներին հնարավորություն է տալիս միասին ավելի ցածր գնով CAT գործիքներ ձեռք բերելու և այլ ծրագրակազմեր և նշանակալի խնայողություններ անելու խմբակային գնումների միջոցով:


Դրույքների հաշվիչ

Այս ծրագիրը հաշվարկում է միջին սակագինը, որը պետք է սահմանեք ցանկալի եկամուտ ունենալու համար՝ ըստ ձեր ընդունած ենթադրությունների: Հաշվի առեք, որ կոնկրետ շուկայում կամ մասնագիտական ոլորտում փաստացի գործող դրույքները կարող են ավելի բարձր լինել:


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Համայնքի սակագները

Ծանոթացեք ProZ.com-ի ընդհանուր սակագներին կամ հաշվարկեք ձեր սակագները:


Արտարժույթի փոխարկիչ

Ծանոթացեք ProZ.com-ի ընդհանուր սակագներին կամ հաշվարկեք ձեր սակագները:

Փոխարկեք ջերմաստիճանի (ըստ Ցելսիուսի և Ֆարենհայթի), երկարության (ոտնաչափ, մետր և այլն) և այլ միավորներ:Կայքի ընդհանուր նկարագրությունը

Թռուցիկ հայացք ProZ.com-ում առկա հնարավորությունների վրա