Would you like to help localize ProZ.com into your own language?
Join The ProZ.com Localization Project!

What?
Localization. Translating ProZ.com into your native language.

Why?
  • To make ProZ.com personally accessible to speakers of all languages.
  • Gain a meaningful translation experience.
  • Receive recognition and a search engine optimized link to your profile when viewed in your language.
  • Earn BrowniZ points for every word translated or proofread.

How?
In order to join a localization team you must be registered at ProZ.com. Register here, it's free!


Released Languages
(require daily maintenance)
ադրբեջաներեն
ալբաներեն
արաբերեն
աֆրիկանս
բասկերեն
բելառուսերեն
բենգալի
բոսնիերեն
բուլղարերեն
գալիցիան լեզու
գերմաներեն
գուջարաթի
եբրայերեն
էստոներեն
թագալոգ
թամիլերեն
թուրքերեն
ինդոնեզերեն
իռլանդերեն
իսպաներեն
իտալերեն
լատվիերեն
լեհերեն
լիտվերեն
խորվաթերեն
կատալաներեն
կորեերեն
հաիթյան քրեոլերեն
հայերեն
հինդի
հոլանդերեն
հունարեն
հունգարերեն
ղազախերեն
ճապոներեն
ճավաերեն
մալայերեն
մալթերեն
մակեդոներեն
մարաթի
մոնղոլերեն
նեպալերեն
նորվեգերեն
շվեդերեն
ուկրաիներեն
ուրդու
չեխերեն
չինարեն
պորտուգալերեն (BR)
պորտուգալերեն (EU)
ռումիներեն
ռուսերեն
սերբերեն
սլովակերեն
սլովեներեն
սոմալիերեն
սուահիլի
վիետնամերեն
վրացերեն
տայլանդերեն
ֆարսի
ֆիններեն
ֆրանսերեն
Languages in progress
(not yet released)
աբխազերեն
ամհարերեն
դանիերեն
դարի
էսպերանտո
թելուգու
թոնգա(Թոնգա կղզ.)
իբգո
իսլանդերեն
կանադա (կանարերեն)
կխմերերեն
մալայալամ
նիգերերեն
ուզբեկերեն
պապիամենտո
սեբուանո (բիսայերեն)
սեսոտո (հրվ. սոտո)
սինհալերեն
փանգասինան
փենջաբի
ֆլամանդերեն