Job closed
This job was closed at Dec 17, 2019 17:15 GMT.

EN->Belorusian, High pressure cleaner Manual, 5K words, Trados

Զետեղող՝ Dec 10, 2019 11:53 GMT   (GMT: Dec 10, 2019 11:53)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: MEDIUMԼեզուները՝ անգլերենից բելառուսերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Simple text, instruction manual. TRADOS Studio is a must, I'll provide source sdlxliff file and I need this file translated in the same format.
Բնագրի ձևաչափը՝ Other
sdlxliff

Poster country: Ռուսաստանի Դաշնություն

Volume: 4,896 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Կահույք / Կենցաղային տեխնիկա
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Dec 10, 2019 17:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Dec 12, 2019 18:00 GMT
Տեքստի նմուշը՝ Այս տեքստը ՉԻ պահանջվում թարգմանել
This product consists of an assembly with a pump and electric drive. The lance is connected via a hose and removes stubborn dirt using high-pressure water and the possible addition of detergents . The high pressure generated at the cleaning nozzle or the spray of a water jet at high speed. It is suitable for cleaning. Because the water is very sharp, there is both an increased risk of accidents for bystanders as well as for damage to the surface to be treated.
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a logged in visitor.

Note: You cannot quote because this job is closed.
Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Studio 2019 Freelance
SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features.
SDL Trados Business Manager Lite
SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search