ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
Թարգմանվող լեզուն Թարգմանության լեզուն
Ոլորտները:
Որոնման բառը (կամընտրական):
Types:  Թարգմանություն  Բանավոր թարգմանություն  Հավանական
Ընդլայնված որոնման աշխատակերպ | Դիտել բոլորը

Ժամը Լեզուները Պատվերի մանրամասները Հրապարակող՝
Պատվիրատուի գործընկերները
Պատվիրատուի ԿԱՀ-ի միջին արժեքը Likelihood of working again Կարգավիճակը
10:22 Ukrainian translators
Translation, MT post-editing

Միայն անդամները՝ մինչև 22:22
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Ուղղակի կապ հաստատել
14:41
Jun 26
1 լրացուցիչ զույգեր Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Հնարավոր)

Համակարգչային ծրագրերը: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Միայն անդամները
Corporate member
Կորպորատիվ անդամ
No entries
Ուղղակի կապ հաստատել
12:54
Jun 26
7 լրացուցիչ զույգեր Searching linguists for long term cooperation from Scandinavia languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Հնարավոր)

Համակարգչային ծրագրերը: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Միայն անդամները
Corporate member
Կորպորատիվ անդամ
No record
Ուղղակի կապ հաստատել
08:40
Jun 23
Website proofreading, 3750 words
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
19:18
Jun 22
4 լրացուցիչ զույգեր Global Payments UI, 500 words, various languages
Translation

Blue Board outsourcer
4.2 Past quoting deadline
16:47
Jun 20
7 լրացուցիչ զույգեր US Government Contract
Translation, Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Liaison
(Հնարավոր)

Համակարգչային ծրագրերը: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
Կորպորատիվ անդամ
4.7
212
Quotes
11:02
Jun 20
Website translation, 3750 words
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Փակված
10:02
Jun 19
En-Ukr, патенты (телекоммуникации)
Translation
(Հնարավոր)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
09:09
Jun 19
English to Ukrainian job - Experience in Chemistry needed
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.