ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, MT post-editing, Transcription
Languages
անգլերենից պորտուգալերեն, ֆրանսերենից պորտուգալերեն, գերմաներենից պորտուգալերեն, and 1 more.
Specializes in
Ճարտարագիտություն (ընդհանուր), ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), Իրավունք՝ հարկեր, տուրքեր և մաքսեր, and 7 more.
Native in
պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն

29 positive reviews


ProZ.com profile photo
Elena Perrouin

Aug 10, 2018

ProZ.com Blue Board Go-Multilingual
Avg. LWA : 5 (6 entries)
pinned feedback
Excellent cooperation with Thiago. Always ready to help, great communication.
ProZ.com profile photo
Michelle Sens (Consenso)

Nov 21, 2016

ProZ.com Blue Board Consenso Mutuo, Lda.
Avg. LWA : 4.8 (21 entries)
very good quality into Brazilian PT
...View reply
ProZ.com profile photo
Thiago Assumpção (this provider)

It is always a pleasure working with you, Michelle.

ProZ.com profile photo
WebCertain

Feb 05, 2015

ProZ.com Blue Board Webcertain Translates Ltd
Avg. LWA : 4.6 (38 entries)
Thank you Thiago, its a pleasure working with you, Fantastic translations every time
ProZ.com profile photo
Mark Elliott

Oct 21, 2014

ProZ.com Blue Board Media Translation
Avg. LWA : 5 (6 entries)
Thiago was very professional, punctual, and friendly at all times. I look forward to working with him again.
ProZ.com profile photo
Gilles Bronchart

Jan 17, 2013

ProZ.com Blue Board GIB consult SPRL
Avg. LWA : 5 (13 entries)
Reliable, knowledgeable and on time. We recommend him.
ProZ.com profile photo
ebialas

Feb 16, 2012

Extremely fast, reliable and detail oriented!
ProZ.com profile photo
vbboot

Sep 13, 2011

ProZ.com Blue Board Vertaalbureau Boot / Boot tekst en taal
Avg. LWA : 1.4 (31 entries)
Thiago is skillful and a pleasure to work with.
ProZ.com profile photo
Milega SL

Jul 11, 2011

ProZ.com Blue Board Milega servicios,S.L.
Avg. LWA : 5 (30 entries)
excellent and reactive translator
ProZ.com profile photo
Text4u

Jun 02, 2011

ProZ.com Blue Board Text4U
Avg. LWA : 5 (10 entries)
Professional translation send on time thanks!!!
...View reply
ProZ.com profile photo
Thiago Assumpção (this provider)

It has been a pleasure, Kremer!

ProZ.com profile photo
Easy Translatio

May 10, 2011

ProZ.com Blue Board Easy Translation
Avg. LWA : 5 (10 entries)
Thiago suprised me with great communications, fast work and quality translations! Thanks !
ProZ.com profile photo
Lisette1 (X)

Mar 18, 2011

ProZ.com Blue Board Vertaalbureau Boot / Boot tekst en taal
Avg. LWA : 1.4 (31 entries)
Thiago is fast and accurate
...View reply
ProZ.com profile photo
Thiago Assumpção (this provider)

Many thanks, Lisette.

ProZ.com profile photo
Fresnedas

Jan 04, 2011

I apreciate to count on reliable and trusty translators. That's what Thiago has been offered to me.
ProZ.com profile photo
Allan Arch

Dec 05, 2010

Professional translation job in most areas of knowledge! It was nice to meet you!
ProZ.com profile photo
Thaiane Assumpção

Mar 08, 2010

Thiago is a very reliable translator. I currrently work with him and I admire his professionalism.
ProZ.com profile photo
Lucas Rayel

Mar 04, 2010

Punctual, precise and responding translator. I'd definately work with him again! Thank you

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Jun 12, 2018
Local Concept

Willing to work with again: Yes

Apr 24, 2018
Lingospell

ProZ.com Blue Board LingoSpell SRL
Avg. LWA : 5 (28 entries)
Willing to work with again: Yes

Apr 18, 2018
(Absolute Translations Ltd)

Willing to work with again: Yes

Apr 18, 2018
(Vertere S.r.l.)

ProZ.com Blue Board Vertere
Avg. LWA : 5 (11 entries)
Willing to work with again: Yes

Apr 17, 2018
(101translations)

ProZ.com Blue Board 101translations
Avg. LWA : 5 (37 entries)
Willing to work with again: Yes

Feb 03, 2017
(Absolute Translations Ltd)

Willing to work with again: Yes

May 10, 2016
(Worldwide Business)

Willing to work with again: Yes

Nov 25, 2015
Consenso

ProZ.com Blue Board Consenso Mutuo, Lda.
Avg. LWA : 4.8 (21 entries)
Willing to work with again: Yes

May 01, 2015
Elena Perrouin (Go-Multilingual)

ProZ.com Blue Board Go-Multilingual
Avg. LWA : 5 (6 entries)
Willing to work with again: Yes

Jan 13, 2015
101translations

ProZ.com Blue Board 101translations
Avg. LWA : 5 (37 entries)
Willing to work with again: Yes

Sep 02, 2014
Mark Lynam (Flow Languages)

Willing to work with again: Yes

Apr 30, 2014
Sónia Santos (Consenso Global)

ProZ.com Blue Board Consenso Mutuo, Lda.
Avg. LWA : 4.8 (21 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Thiago Assumpção (this provider)

Obrigado, Sónia!

Dec 18, 2013
G2N Korea

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Thiago Assumpção (this provider)

Thank you!

Jul 05, 2013
Robert Allen

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Thiago Assumpção (this provider)

Thank you!

There is no other feedback to show at this time.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search