ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading, Transcreation, Website localization, Software localization, Transcription, Interpreting, Project management, Subtitling
Languages
անգլերենից թուրքերեն, թուրքերենից անգլերեն, թուրքերեն
Specializes in
Մեքենա / Ավտոմեքենաներ և բեռնատարներ, Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / Խաղատուն, ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), and 7 more.
Native in
թուրքերեն (Variants: Standard-İstanbul , Izmir) Native in թուրքերեն

6 positive reviews


ProZ.com profile photo
Iveta Kuijpers-Dimova (Targetwise)

Jun 26, 2020

pinned feedback
I have known Burcin for over 3 years now and have always found it an absolute priviledge working with her! She is professional and skilful as a translator, but above all, she is a great person. One can rely on Burcin at all times. A true business partner! I recommend Burcin to any company in search of a professional translator.
...View reply
ProZ.com profile photo
Burcin Bozdag (this provider)

Thank you so much Iveta :) My pleasure!

ProZ.com profile photo
Katrina Aves (Bureau Translations)

Jul 18, 2018

ProZ.com Blue Board Bureau Translations
Avg. LWA : 4.7 (34 entries)
Burcin is awesome! Would surely work with her long term and also recommend her service!
...View reply
ProZ.com profile photo
Burcin Bozdag (this provider)

Thank you Kat. You're the nicest PM ever ☺

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Jan 26, 2018
Gönül Taşkın (BeezZ International)

Willing to work with again: Yes

Jan 26, 2018
jamilraide

ProZ.com Blue Board Bureau Translations
Avg. LWA : 4.7 (34 entries)
Willing to work with again: Yes

Nov 07, 2017
SinonimLtd

ProZ.com Blue Board Sinonim
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Willing to work with again: Yes

Nov 07, 2017
Giancarlo Gomes (Bureau Translations)

ProZ.com Blue Board Bureau Translations
Avg. LWA : 4.7 (34 entries)
Willing to work with again: Yes

There is no other feedback to show at this time.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search