ProZ.com profile photo
Services
Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, Training, Desktop publishing, MT post-editing, Transcription
Languages
անգլերենից հունգարերեն, հունգարերենից անգլերեն
Specializes in
Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր), Արտոնագրեր, Իրավունք ՝ արտոնագրեր, ապրանքանիշեր, հեղինակային իրավունք, and 7 more.
Native in
հունգարերեն (Variant: Hungary) Native in հունգարերեն
ProZ.com profile photo
Erzsébet Czopyk

Jul 28, 2020

ProZ.com Blue Board CZOPYK ÉS TÁRSA BT.
Avg. LWA : 5 (19 entries)
I would be delighted to work again with Ivan Tsar (Czar) who is not Ivan the Terrible at all :) thank you for showing and proving that "reliability matters". Really.
ProZ.com profile photo
sanderson1611

Sep 20, 2015

ProZ.com Blue Board Pastor Steven L Anderson
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Great work, great value, and on time delivery!
ProZ.com profile photo
Maggie Li (Oland Global Limited)

Aug 29, 2014

ProZ.com Blue Board OLAND Corporation
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Good quality and punctual.
ProZ.com profile photo
Erzsébet Czopyk

Jul 29, 2014

ProZ.com Blue Board CZOPYK ÉS TÁRSA BT.
Avg. LWA : 5 (19 entries)
A trustworthy colleague to work with. He is gifted with outstanding organisational skills, he is professionally well-trained, determined, performs excellently under pressure, is independent and capable of motivating his colleagues through his own performance.
ProZ.com profile photo
ARYEHDE

Jun 27, 2013

DID AN AMAZING, RELIABLE, FAST AND PROFESSIONAL SERVICE! THANK YOU IVAN!
ProZ.com profile photo
typingstudy

Jun 21, 2013

Ivan is an excellent translator, very cooperative, on time and easy to work with. Highly recommend him ! He helped me with my touch typing project. He is very prompt and provides good quality translation.
ProZ.com profile photo
247dtp (X)

Jul 26, 2012

Showed expertise and professionalism,Delivery on Time,Will work with Ivan again and would recommend his services to others.
ProZ.com profile photo
Macrolingua

Jul 26, 2012

good technical translation and speedy delivery
ProZ.com profile photo
Laura R

Jul 24, 2012

Very good work! Always in time and with nice attitude to the work and client!!!
...View reply
ProZ.com profile photo
Ivan Czar (this provider)

Thank you for the succesful collaboration in 2013. I do hope we will have more in 2014 :) Thank you, Laura!

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Nov 28, 2013
Aktuel Translations

Willing to work with again: Yes

Dec 11, 2012
Aspen Global

ProZ.com Blue Board Aspen Global / AG
Avg. LWA : 5 (6 entries)
Willing to work with again: Yes

Colleague feedback
(Those who did not leave a comment)

Jun 10, 2014
Intakt

ProZ.com Blue Board Intakt GmbH
Avg. LWA : 5 (2 entries)
Willing to work with again: Yes

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search