ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading, Software localization, MT post-editing
Languages
անգլերենից արաբերեն
Specializes in
Մեքենա / Ավտոմեքենաներ և բեռնատարներ, Համակարգիչներ՝ ծրագրագրաշարեր, Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / Խաղատուն, and 3 more.
Native in
արաբերեն (Variant: Standard-Arabian (MSA)) Native in արաբերեն

2 positive reviews


ProZ.com profile photo
Hussein Abd-Elatif

Oct 13, 2017

ProZ.com Blue Board DashWord
Avg. LWA : 4.2 (5 entries)
We've been collaborating with Sara over several years. She set an excellent model for what an outstanding translator looks like. Optimum quality, punctuality, and fast communication, are just few items in the long list of her competencies. We're happy to have her in our team, and highly recommend her for anyone looking for splendid quality.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Sep 02, 2015
Saudisoft Co VM

ProZ.com Blue Board Saudisoft Co. Ltd.
Avg. LWA : 4.9 (10 entries)
Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Sara Farouk a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search