ProZ.com profile photo
Services
Translation, Interpreting, Editing/proofreading, MT post-editing, Transcription
Languages
իսպաներենից գերմաներեն, անգլերենից գերմաներեն, գերմաներենից անգլերեն
Specializes in
Աստղագիտություն և տիեզերք, Միջազգային կազմ / զարգ / համագործ., Իրավունք՝ պայմանագրեր, and 5 more.
Native in
գերմաներեն (Variant: Germany) Native in գերմաներեն, իսպաներեն (Variants: Chilean, Latin American) Native in իսպաներեն

17 positive reviews


ProZ.com profile photo
UltimateLang

Feb 12, 2019

ProZ.com Blue Board Ultimate Languages Ltd
Avg. LWA : 5 (11 entries)
pinned feedback
Kristina is a competent, reliable and trustworthy translator that we enjoy working with and will definitely continue to work with.
ProZ.com profile photo
WebCertain

Dec 27, 2012

ProZ.com Blue Board Webcertain Translates Ltd
Avg. LWA : 4.6 (38 entries)
Professional translator and good quality.
ProZ.com profile photo
Simone Unger

Mar 13, 2012

ProZ.com Blue Board Dito Sprachenservice / Simone Unger
Avg. LWA : 5 (2 entries)
Excellent translator, always in time
ProZ.com profile photo
beltranslation

Jun 18, 2008

ProZ.com Blue Board Beltranslation International
Avg. LWA : 5 (3 entries)
Excellent professional
ProZ.com profile photo
slavamurad

Jan 05, 2007

excellent professional
ProZ.com profile photo
Astrid Fischer

Oct 16, 2006

Excellent translator and interpreter, very reliable and accurate

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Mar 03, 2015
showlett

ProZ.com Blue Board thebigword / The Big Word
Avg. LWA : 3.7 (75 entries)
Willing to work with again: Yes

Oct 08, 2014
JGrullon3190

ProZ.com Blue Board thebigword / The Big Word
Avg. LWA : 3.7 (75 entries)
Willing to work with again: Yes

Oct 07, 2014
Mark Ellis

ProZ.com Blue Board thebigword / The Big Word
Avg. LWA : 3.7 (75 entries)
Willing to work with again: Yes

Aug 18, 2014
KERN AG Global Language Services

ProZ.com Blue Board KERN Global Language Services / KERN AG
Avg. LWA : 4.3 (30 entries)
Willing to work with again: Yes

Jul 21, 2014
saintcloud

ProZ.com Blue Board Streetwise Translations
Avg. LWA : 5 (5 entries)
Willing to work with again: Yes

Oct 24, 2011
RBrooks

Willing to work with again: Yes

Jan 19, 2011
Kami Milcheva

Willing to work with again: Yes

Apr 27, 2010
annemarie dewachter

Willing to work with again: Yes

Jun 09, 2009
Janine Mahrt

Willing to work with again: Yes

Feb 23, 2009
MedTran

Willing to work with again: Yes

There is no other feedback to show at this time.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search