ProZ.com profile photo
Services
Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Copywriting
Languages
թամիլերենից անգլերեն, թելուգուից անգլերեն, հինդիից անգլերեն, and 2 more.
Specializes in
Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր), Կրթություն / Մանկավարժություն, Իրավունք (ընդհանուր), and 5 more.
Native in
թամիլերեն Native in թամիլերեն, թելուգու Native in թելուգու
ProZ.com profile photo
Brennan Smith

Jan 29, 2019

Average WWA rating given: 5.00

(4 entries)

Excellent service!
ProZ.com profile photo
Omnicom

Jun 08, 2018

Average WWA rating given: 4.00

(1 entry)

Srini was professional and on time. We will use his services again if the opportunity arises.
Srini was prompt with the delivery of this translation, his rates are reasonable and he asked pertinent questions regarding the document.
ProZ.com profile photo
(polyglot24 services)

Mar 16, 2018

Srini was very approachable and professional. We will use his services again when the occasion arises!
ProZ.com profile photo
Elisabeth Chavez (Continental Interpreting Services, Inc)

Feb 12, 2018

ProZ.com Blue Board Continental Interpreting Service (CIS)
Avg. LWA : 5 (3 entries)
Srini is quick to reply, very pleasant to work with, reliable with deadlines and delivers quality work. Highly recommended.
ProZ.com profile photo
rodrigorion

Aug 16, 2017

ProZ.com Blue Board The Language Academy
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Quick responses and quick turnaround. Very professional and easy to work with.
ProZ.com profile photo
Aaron Torres (US Translation Company)

Jul 19, 2017

Srini always come to the rescue on expedite assignments. He is reliable and punctual.
ProZ.com profile photo
AtlasIntrprtrs

Mar 29, 2017

Very professional and punctual. Great working with him!
ProZ.com profile photo
Alexa (Health Research Associates)

Sep 27, 2016

ProZ.com Blue Board Health Research Associates
Avg. LWA : 2 (12 entries)
Srini is very responsive and professional!
ProZ.com profile photo
Melissa Laibacher (Cvent Inc.)

Jun 10, 2016

Quick turnaround, very pleasant communication.
ProZ.com profile photo
Natasha Sanchez (Seven Languages Translating Services)

Apr 25, 2016

ProZ.com Blue Board Seven Languages Translating Services
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Prompt, professional, and exceptional. I couldn't ask for a better interpreter.
ProZ.com profile photo
LingoTrust

Apr 10, 2015

Good translator. No issues. Would hire again.
Srini is a very knowledgeable translator. We are looking forward to work with him again.
ProZ.com profile photo
Localli

Jan 29, 2014

Srini is an excellent translator--responsive, honest, professional, and thorough.
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Thanks for the exotoc assignments in Oriya, Kannada etc, Sandra.

ProZ.com profile photo
Jennifer Serna (Atlas Interpreters, Inc.)

Dec 30, 2013

Very happy with his work and would do work with him again!
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Thanks Jennifer, my pleasure doing your assignment.

ProZ.com profile photo
Intercheck

Nov 15, 2013

ProZ.com Blue Board Nomen Group
Avg. LWA : 3 (6 entries)
Thank you for a fantastic fast service, happy to work together again!
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Merci Lydia, for the help in enabling me a fast turnaround.

ProZ.com profile photo
Scron

Feb 07, 2013

Highly recommend working with Srini!
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Thanks Rick. It was a pleasure working with Morgan and Tiffany.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Feb 06, 2021
(Respondlaw)

Willing to work with again: Yes

Nov 18, 2020
LanguageInnovat

Willing to work with again: Yes

Oct 30, 2020
Cons2015

ProZ.com Blue Board Consortra Translations
Avg. LWA : 3.3 (16 entries)
Willing to work with again: Yes

Oct 05, 2020
(Universal Languages)

Willing to work with again: Yes

Aug 17, 2020
(International Language Services, Inc.)

Willing to work with again: Yes

Aug 13, 2020
(Excel Translation )

Willing to work with again: Yes

Oct 28, 2019
Evren Ay

ProZ.com Blue Board Link Translations
Avg. LWA : 4.4 (15 entries)
Willing to work with again: Yes

Apr 22, 2019
LOD

ProZ.com Blue Board Language On Demand, Inc.
Avg. LWA : 5 (3 entries)
Willing to work with again: Yes

Apr 19, 2019
(Translation Company of New York, LLC )

Willing to work with again: Yes

Mar 19, 2019
(TELELINGUA USA, Corp)

Willing to work with again: Yes

Jan 29, 2019
Brennan Smith

Willing to work with again: Yes

Jan 22, 2019
Samantha Mowry

Willing to work with again: Yes

Nov 08, 2018
indytrans

Willing to work with again: Yes

Oct 26, 2018
(Indy translations & Language center)

Willing to work with again: Yes

Oct 10, 2018
(Transfirex Translation Services, Inc.)

Willing to work with again: Yes

Sep 27, 2018
lpproject

Willing to work with again: Yes

Sep 10, 2018
Betty Mendoza (Bridges for Language, Training & Staffing Corp.)

Willing to work with again: Yes

Sep 07, 2018
interspeak

Willing to work with again: Yes

Aug 29, 2018
(Multi-Languages Corporation)

ProZ.com Blue Board Multi Languages Corporation
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Willing to work with again: Yes

Jun 12, 2018
stolev75

ProZ.com Blue Board Minnesota Translations
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Willing to work with again: Yes

Apr 23, 2018
(Translation by Design)

Willing to work with again: Yes

Mar 13, 2018
(Atlas Interpreters, Inc.)

Willing to work with again: Yes

Mar 06, 2018
(Truth For Today World Mission School)

Willing to work with again: Yes

Mar 06, 2018
Cathleen Waters

ProZ.com Blue Board New World Medium
Avg. LWA : 5 (11 entries)
Willing to work with again: Yes

Mar 03, 2018
Zeljko Susljic

ProZ.com Blue Board Little Shop of Translations
Avg. LWA : 5 (10 entries)
Willing to work with again: Yes

Feb 11, 2018
(New World Medium LLC)

ProZ.com Blue Board New World Medium
Avg. LWA : 5 (11 entries)
Willing to work with again: Yes

Jan 05, 2018
(New World Medium LLC)

ProZ.com Blue Board New World Medium
Avg. LWA : 5 (11 entries)
Willing to work with again: Yes

Nov 08, 2017
(inwhatlanguage)

ProZ.com Blue Board inWhatLanguage
Avg. LWA : 4.8 (32 entries)
Willing to work with again: Yes

Oct 14, 2017
(Health Research Associates)

ProZ.com Blue Board Health Research Associates
Avg. LWA : 2 (12 entries)
Willing to work with again: Yes

Aug 16, 2017
(Health Research Associates)

ProZ.com Blue Board Health Research Associates
Avg. LWA : 2 (12 entries)
Willing to work with again: Yes

Aug 16, 2017
(Cross Thread Solutions LLC)

Willing to work with again: Yes

Aug 14, 2017
(Milla Ismailova)

Willing to work with again: Yes

Aug 10, 2017
(Akorbi Language Consulting)

ProZ.com Blue Board Akorbi
Avg. LWA : 4 (1 entry)
Willing to work with again: Yes

Jul 09, 2017
teadmin

Willing to work with again: Yes

Apr 25, 2017
BBenbenek

Willing to work with again: Yes

Apr 25, 2017
jonsanborn

ProZ.com Blue Board inWhatLanguage
Avg. LWA : 4.8 (32 entries)
Willing to work with again: Yes

Feb 23, 2017
LarryM

Willing to work with again: Yes

Nov 29, 2016
(NWI Global )

Willing to work with again: Yes

Nov 18, 2016
Marlene Felarca (Hanna Interpreting Services LLC)

ProZ.com Blue Board Hanna Interpreting Service
Avg. LWA : 4 (4 entries)
Willing to work with again: Yes

Oct 11, 2016
MedinaHRA

ProZ.com Blue Board Health Research Associates
Avg. LWA : 2 (12 entries)
Willing to work with again: Yes

Aug 09, 2016
Netpop

ProZ.com Blue Board Media-Screen / Netpop Research, LLC
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Willing to work with again: Yes

Nov 04, 2015
Diana Donatti (Donatti Translation & Interpreting)

ProZ.com Blue Board Donatti Translation & Interpreting
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Willing to work with again: Yes

Jan 27, 2014
(Translation Excellence, Inc.)

ProZ.com Blue Board Translation Excellence, Inc.
Avg. LWA : 3.4 (5 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Thanks Nathanael, happy to have helped you in telugu translation.

Dec 26, 2013
(Shelley S)

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Thanks Shelley, wonderful working with you.

Dec 20, 2013
Morningside

ProZ.com Blue Board Morningside / Morningside Translations
Avg. LWA : 3.7 (28 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Thanks for the great assignment.

Dec 18, 2013
evergreeninterp

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Looking forward to more interpreting assignments. Win- win for both!

Nov 27, 2013
(Farzana Khan)

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Happy to provide same day delivery.

Nov 25, 2013
(Howard Borenstein)

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

At your service any time of the day. Thanks for the assignments.

Nov 07, 2013
(Link Translations)

ProZ.com Blue Board Link Translations
Avg. LWA : 4.4 (15 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Srini Venkataraman (this provider)

Thanks Selin, I am proud to be associated with LINK.

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Srini Venkataraman a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search