Mobile menu
Տեխնիկական ֆորումներ »

CAT Tools Technical Help

 
Subscribe to CAT Tools Technical Help Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Forum created for Memsource help
Jared Tabor
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jun 23
0
(357)
Jared Tabor
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jun 23
 Making a comprehensive list of ALL online CAT tools currently available (pls help)!    ( 1... 2)
28
(3,641)
 The best and easiest CatTool for Mac users to start with?
9
(710)
 smartCAT: match analysis
2
(190)
 Filter Segments in TMX File that contain more than e.G. 5 Words
Sarah Jackowski
Sep 18, 2014
6
(736)
 JRC-Acquis, how to convert to tmx
Magdalena Kowalska
Dec 13, 2015
6
(1,109)
 Logiterm Pro install file
4
(307)
 CAT tools that can track changes in Studio projects
CafeTran Training
Aug 11, 2016
2
(519)
 CAT tools, please advise
AstridDM
May 31
8
(628)
 Any way to make Trados/MemoQ not scroll to the very bottom of the screen when translating?
3
(278)
 Re-segmentation of TMX files: is there a tool for this?
Hans Lenting
Sep 5, 2012
12
(3,400)
 New to CAT Tools; Trados or MemoQ for partially translated Excel files with lots of repetition?
3
(434)
 TWS Xliff editor shortcuts without number keypad
McKee T9N
Jul 6, 2015
5
(1,596)
 Too many tags in each segment
1
(374)
Natalie
May 20
 Multitrans Prism Freelance
AllegroTrans
Mar 14, 2013
11
(3,073)
 Instructions for using TWB's new translation platform, Kató?
vUden
May 12
2
(320)
vUden
May 14
 Which CAT tools include "Capitalization of first letter"?
8
(530)
 Xbench for QA - do you like it?
8
(492)
 Web-based CAT Tool solutions to install on own server    ( 1... 2)
tamatoa
Sep 5, 2015
19
(3,111)
 Translation Workspace
Dmitry Kornyukhov
May 27, 2011
3
(5,241)
 Best CAT Tool to Utilise your past translations
8
(794)
DZiW
May 5
 Free Cat Tool for Mac
6
(603)
 Onyx - who knows it?
0
(194)
 TM with no CAT Tools
9
(603)
DZiW
Apr 27
 How make swap (reverse) for single segments in tmx?
Yuriy Vassilenko
Sep 12, 2010
7
(2,732)
 CAT tool for iPad Pro? Any that works on iOS?
5
(859)
 Pasting rich text into the new Smartling
1
(305)
 What is a .ts file?
Lori Cirefice
Jan 12, 2010
12
(7,058)
 MateCAT
0
(383)
 Tstream Editor Studio
5
(6,937)
 MTMonkey – an infrastructure for Machine Translation web services
tamatoa
Mar 25
0
(374)
tamatoa
Mar 25
 Help for searching an expression on Xbench
J M A
Mar 22
1
(287)
pep
Mar 22
 Survey on the use of CAT tools and corpora for translators active in Belgium
An L
Mar 22
0
(217)
An L
Mar 22
 Free bilingual extraction tools
2
(484)
 How do you organise translation memories?    ( 1, 2, 3... 4)
Dan Lucas
Sep 25, 2014
47
(6,754)
 Wipe Properties from TM
2
(424)
 Convert .xlf to .docx (or .xlsx, .pptx, .pdf, etc)
m_j_scown
Feb 27
7
(562)
m_j_scown
Feb 27
 Need advice on software to purchase for corporate environment albeit freelance looking
Tina2011
Feb 24
2
(610)
 CAT tools for WIPO WOSA files
Japan1969
Feb 21
0
(202)
Japan1969
Feb 21
 Trados = 32 or 64 bit application?
Wendy Cummings
Nov 7, 2016
14
(1,246)
 Trados Studio 2014 versus Worbee
13
(813)
PRAKAASH
Feb 15
 Best CAT tool to open Trados files    ( 1... 2)
18
(1,394)
 translators for .xliff files
7
(660)
 Converting TMs and glossaries between CATs    ( 1... 2)
24
(1,389)
 Extracting and pasting text in Smartling
0
(357)
 Operating of a TM on another drive
0
(318)
 Which CAT tool is most recommended for medical tanslator?
3
(638)
 Microsoft Publisher 2016
8
(885)
 Which are the most recommended CAT Tools?    ( 1, 2... 3)
ulysseshaq
Oct 7, 2016
37
(4,404)
MikeTrans
Jan 28
 Establishing TM from Scanned Docs
4
(587)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search


Translation news related to CAT toolsՄիայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ