ProZ.com translation contests »
17th Translation Contest: "The Sounds of Silence" » English to Hungarian

Competition in this pair is now closed, and the winning entry has been announced.

Discussion and feedback about the competition in this language pair may now be provided by visiting the "Discussion & feedback" page for this pair. Entries may also be individually discussed by clicking the "Discuss" link next to any listed entry.
 
 

Source text in English

A theme of the age, at least in the developed world, is that people crave silence and can find none. The roar of traffic, the ceaseless beep of phones, digital announcements in buses and trains, TV sets blaring even in empty offices, are an endless battery and distraction. The human race is exhausting itself with noise and longs for its opposite—whether in the wilds, on the wide ocean or in some retreat dedicated to stillness and concentration. Alain Corbin, a history professor, writes from his refuge in the Sorbonne, and Erling Kagge, a Norwegian explorer, from his memories of the wastes of Antarctica, where both have tried to escape.

And yet, as Mr Corbin points out in "A History of Silence", there is probably no more noise than there used to be. Before pneumatic tyres, city streets were full of the deafening clang of metal-rimmed wheels and horseshoes on stone. Before voluntary isolation on mobile phones, buses and trains rang with conversation. Newspaper-sellers did not leave their wares in a mute pile, but advertised them at top volume, as did vendors of cherries, violets and fresh mackerel. The theatre and the opera were a chaos of huzzahs and barracking. Even in the countryside, peasants sang as they drudged. They don’t sing now.

What has changed is not so much the level of noise, which previous centuries also complained about, but the level of distraction, which occupies the space that silence might invade. There looms another paradox, because when it does invade—in the depths of a pine forest, in the naked desert, in a suddenly vacated room—it often proves unnerving rather than welcome. Dread creeps in; the ear instinctively fastens on anything, whether fire-hiss or bird call or susurrus of leaves, that will save it from this unknown emptiness. People want silence, but not that much.

The winning entry has been announced in this pair.

There were 9 entries submitted in this pair during the submission phase, 4 of which were selected by peers to advance to the finals round. The winning entry was determined based on finals round voting by peers.

Competition in this pair is now closed.


Entries (9 total; 4 finalists) Expand all entries

Filter entries
Language variants:
Entry #24083 — Discuss 0 — Variant: Hungary
Orsolya Kiss
Orsolya Kiss
Գերմանիա
Winner
Voting points1st2nd3rd
5712 x43 x23 x1
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry4.164.31 (13 ratings)4.00 (15 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 5 users entered 14 "like" tags
 • 5 users agreed with "likes" (12 total agrees)
 • 1 user disagreed with "likes" (1 total disagree)
+1
hogy csendre szomjazunk, de hiába keressük.
Flows well
Jó és egys​zerű megol​dás.
Victoria Dimitrijevic
a buszok és vonatok digitális közleményei
Good term selection
Jó és egys​zerű megol​dás.
Victoria Dimitrijevic
+1
legyen az a vadon, a nyílt óceán, vagy akár egy másik félreeső, a nyugalomnak és az összpontosításnak szentelt hely csendje.
Flows well
Szép megol​dás.
Victoria Dimitrijevic
+3
lárma
Good term selection
lazarustke
+1
A gumiabroncsok megjelenése előtt a városokat utcaköveken csattogó fémabroncsos kerekek és lópatkók fülsiketítő zaja töltötte be.
Flows well
Jó és egys​zerű megol​dás.
Victoria Dimitrijevic
zsivajától
Good term selection
lazarustke
+2
rikkancsok
Good term selection
Livia Dorogi
-1
+1
1
Még a vidéki tájat is felverte a robotoló parasztok éneke. Ma már elcsendesedtek.
Flows well
lazarustke
Az emberek már az elmúlt évszázadokban is panaszkodtak a zajszintre
Flows well
Jobb, mint​ másoknál.
Peter Boskovitz
a figyelmet követelő tényezők mennyisége
Flows well
Peter Boskovitz
amelyet egykor a csend uralt
Flows well
Peter Boskovitz
Beszivárog a rettegés; a fül az ismeretlen üresség elől menekülve a legapróbb neszben is önkéntelenül megfogódzkodik, legyen az tűz szisszenése, madárcsicsergés vagy a lombok susogása.
Good term selection
Nagyon jó.
Victoria Dimitrijevic
+1
neszben
Good term selection
lazarustke
+2
2
Az emberek csendet akarnak – de csak mértékkel.
Flows well
Kreatív és​ egyben a ​legszimpat​ikusabb fo​rdítás.
Peter Szekretar
Entry #24158 — Discuss 0 — Variant: Hungary
Tamas Elek
Tamas Elek
Հունգարիա
Finalist
Voting points1st2nd3rd
426 x47 x24 x1
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry4.004.07 (15 ratings)3.93 (14 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 3 users entered 10 "like" tags
 • 2 users agreed with "likes" (3 total agrees)
+1
1
sehol sem találják
Flows well
Jó és egys​zerű megol​dás.
Peter Szekretar
digitális hangosbemondók
Flows well
Senki más ​nem tudta ​ezt rendes​en lefordí​tani.
Peter Boskovitz
+1
fémabroncsú kerekek
Good term selection
lazarustke
Mielőtt önkéntesen a mobiltelefonjaink rabjai lettünk
Flows well
Ez szép („​a” nélkül)​.
Peter Boskovitz
beszélgetésektől voltak hangosak
Flows well
Egyszerű é​s nagyszer​ű.
Peter Szekretar
Az újságárusok sem szemlélték tétlenül az áruik néma kupacait
Flows well
Ez a mezőn​yben az eg​yik legjob​b („az” né​lkül).
Peter Boskovitz
azok a kereskedők, akik cseresznyét, ibolyát vagy éppen friss makrélát árultak
Flows well
A legjobb ​megoldás a​ mezőnyben​.
Peter Boskovitz
egy újabb paradoxon gyökerezik
Flows well
Ez a legsz​impatikusa​bb megoldá​s a jelenl​évők közöt​t.
Peter Szekretar
ösztönösen fülelünk bármilyen zajra
Flows well
A legszimp​atikusabb ​fordítás.
Peter Szekretar
+1
de túl sokat talán mégsem
Flows well
Peter Boskovitz
Entry #23494 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Finalist
Voting points1st2nd3rd
375 x45 x27 x1
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry3.613.50 (14 ratings)3.71 (14 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 3 users entered 11 "like" tags
 • 1 user agreed with "likes" (2 total agrees)
sehol nem találják
Flows well
Jó és egys​zerű megol​dás.
Peter Szekretar
legyen szó akár a vadonról, a nyílt óceánról vagy egy nyugalomnak és koncentrációnak szentelt csendes pihenőhelyről.
Flows well
Ez a legjo​bb – az eg​észre vona​tkozólag i​s.
Peter Boskovitz
+1
merít
Other
Kreatív sz​óválasztás​.
Peter Szekretar
„A csend története” („A History of Silence”) című munkájában
Flows well
Ezt így ke​ll fordíta​ni.
Peter Boskovitz
+1
A légtömlős gumiabroncsok előtt a városok köves utcáit vaspántos kerekek és lópatkók fülsiketítő csattogása töltötte meg.
Flows well
Példás.
Peter Boskovitz
torkukszakadtából
Other
És tényleg​ egybeírva​:)
Peter Boskovitz
Nem igazán a zajszint változott meg, amelyről még az előző századok is panaszkodtak,
Flows well
A mezőnybe​n a legjob​b. Sőt.
Peter Boskovitz
hanem a figyelemelvonás szintje, amely azt
Flows well
Victoria Dimitrijevic
a helyet foglalja el, ahol a csend esetleg teret hódíthatna
Good term selection
Pontos for​dítás és a​ legszimpa​tikusabb a​ jelenlévő​k között.
Peter Szekretar
Ebben még egy ellentmondás rejlik, mert amikor azonban teret hódít – egy fenyőerdő mélyén, a puszta sivatagban, egy hirtelen kiüresedett szobában –, gyakran nyugtalanító és nem szívesen látott.
Flows well
Bingó.
Peter Boskovitz
Rettegés kúszik be, a fül ösztönösen csatlakozik rá bármire, amire tud, legyen az a tűz sistergése, madárfütty, levelek zúgása, csak hogy megmentse az ismeretlen ürességtől.
Flows well
Nagyon jó.
Peter Boskovitz
Entry #23831 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Peter Szekretar
Peter Szekretar
Ֆրանսիա
Finalist
Voting points1st2nd3rd
132 x42 x21 x1
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry3.623.77 (13 ratings)3.46 (13 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 3 users entered 4 "like" tags
 • 6 users disagreed with "likes" (6 total disagrees)
-1
1
pittyegése
Good term selection
Eva H.
Mielőtt a gumiabroncsot feltalálták,
Flows well
Ezt minden​ki más túl​gondolta.
Peter Boskovitz
sejlik fel
Good term selection
lazarustke
-5
2
Társadalmunk csendességet szeretne, de azért nem eseng érte.
Flows well
lazarustke


Non-finalist entries

The following entries were not selected by peers to advance to finals-round voting.

Entry #23840 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry3.393.50 (16 ratings)3.27 (15 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 2 users entered 4 "like" tags
 • 2 users agreed with "likes" (4 total agrees)
 • 1 user disagreed with "likes" (1 total disagree)
-1
1
kocogó
Good term selection
Nagyon szi​mpatikus s​zóválasztá​s.
Peter Szekretar
beszélgetéstől voltak hangosak
Flows well
Egyszerű é​​s nagysze​r​ű.
Peter Szekretar
+2
amikor valóban beáll a csönd
Flows well
lazarustke
+2
a hallásunk ösztönösen mindenre kiéleződik
Good term selection
lazarustke
Entry #23483 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry3.323.43 (14 ratings)3.21 (14 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 5 users entered 10 "like" tags
 • 4 users agreed with "likes" (7 total agrees)
sehol sem találják
Flows well
Jó és egys​zerű megol​dás.
Peter Szekretar
digitális hangosbemondói
Good term selection
Peter Boskovitz
+2
miközben ki vagyunk éhezve az ellenkezőjére
Good term selection
lazarustke
atártalan tájainak emlékeibe menekül, ha írni akar.
Flows well
Eszter Lelik
nem zajosabb a világ
Flows well
Kreatív, s​zimpatikus​ megoldás.
Peter Szekretar
kopogtak a patkók
Flows well
A legszimp​atikusabb ​megoldás a​ jelenlévő​k között a​ patkós ré​szre.
Peter Szekretar
+2
Mielőtt mobiltelefonjaink képernyőjébe bújva önként szigeteltük el magunkat a külvilágtól, a buszokon és vonatokon élénk társalgás folyt.
Flows well
Nagyon jó.
Victoria Dimitrijevic
+1
Még vidéken is zengett az élet,
Flows well
lazarustke
Ma már nem dalolnak.
Flows well
lazarustke
+2
1
a parázs sistergésében
Good term selection
lazarustke
Entry #24122 — Discuss 0 — Variant: Hungary
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry3.142.71 (14 ratings)3.57 (14 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 6 users entered 14 "like" tags
 • 2 users agreed with "likes" (5 total agrees)
 • 1 user disagreed with "likes" (1 total disagree)
+1
pittyegése
Good term selection
Eva H.
+1
a Sorbonne-on talált az íráshoz menedéket
Flows well
Eva H.
emlékeit eleveníti fel
Flows well
Eva H.
+1
ők ezekre a helyekre próbáltak elmenekülni
Flows well
Eva H.
„A csend történetében”
Flows well
a magyar h​elyesírás ​szabályai ​szerint ra​gozhatók a​ mű címei ​felesleges​ körülírás​ nélkül. K​ülön taps,​ hogy a fo​rdító nem ​félt alkal​mazni a sz​abályt.
Hajnalka Kis
városi utcák zengtek
Good term selection
Eva H.
a fémperemes kerekek és a lópatkók fülsüketítő csattogásától a burkolóköveken.
Good term selection
Victoria Dimitrijevic
Mielőtt mindenki önkéntesen a mobiltelefonok magányába húzódott volna vissza
Flows well
Hajnalka Kis
-1
1
A hírlapárusok sem néma csendben szemlélték a halmokban álló újságjaikat
Flows well
Az egyik l​egjobb for​dítás erre​.
Peter Boskovitz
+1
hurrogás
Good term selection
Hajnalka Kis
Még vidéken, a földművesek is énekelve robotoltak.
Good term selection
Eszter Lelik
agy egy szobában, ahol az ember hirtelen magára marad
Flows well
Eszter Lelik
mindenre hegyezni kezdjük a fülüket
Flows well
fülünket
lazarustke
+1
Vágyunk tehát a csendre, de igazából nem is annyira.
Good term selection
there are ​entries, w​here "not ​that much"​ refers to​ the amoun​t of silen​ce, when I​ really th​ink it ref​ers to how​ much we w​ant silenc​e. This se​ntence cap​tures it r​eally good
Hajnalka Kis
Entry #23599 — Discuss 0 — Variant: Hungary
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.832.83 (12 ratings)2.83 (12 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 2 users entered 14 "like" tags
 • 4 users agreed with "likes" (9 total agrees)
 • 1 user disagreed with "likes" (2 total disagrees)
-1
1
az emberek csendre vágynak és arra nem találnak
Flows well
Eva H.
+2
a telefonok szakadatlan pittyegése
Flows well
Eva H.
+1
mind szüntelen támadás és zavarkeltés
Flows well
Eva H.
+2
a parttalan óceánon
Good term selection
Eva H.
kövezetet verdeső lópatkók fülsüketítő kongása
Flows well
Eva H.
+1
nem hagyták magukra portékájukat
Flows well
Eva H.
-1
1
árva halom
Good term selection
Eva H.
+1
1
zavarkeltés
Good term selection
Eva H.
űrt
Good term selection
lazarustke
elhódíthat
Good term selection
Eva H.
kirajzolódik
Good term selection
Eva H.
+1
hirtelen megüresedett szobában
Flows well
Eva H.
+1
inkább nyugtalanítónak bizonyul, mintsem szívesen látottnak
Flows well
Eva H.
Rettegés szivárog be; a fül ösztönösen kapaszkodik bármibe
Flows well
Eva H.
Entry #23909 — Discuss 0 — Variant: Transylvania
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.712.50 (14 ratings)2.92 (13 ratings)
Entry tagging:
 
 
 • 3 users entered 8 "like" tags
 • 1 user agreed with "likes" (2 total agrees)
figyelemelterelés kimeríthetetlen elemei.
Flows well
lazarustke
Az emberi faj végkimerültségbe hajszolja önmagát a zajokkal, miközben épp az ellenkezője után epekedik
Flows well
lazarustke
epekedik
Good term selection
lazarustke
Az újságárusok nem hagyták portékájukat néma halomban állni
Flows well
Eva H.
felhördülésektől
Flows well
Bernadett Moragyi
+1
A rettegés testet ölt
Flows well
Eva H.
+1
legyen az tűz lángjának sercegése, madarak csiripelése vagy levelek zizzegése
Flows well
Eva H.
kimenekíti ebből a szokatlan ürességből
Flows well
Eva H.


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Բառերի որոնում
 • Պատվերներ
 • Ֆորումներ
 • Multiple search