ProZ.com frequently asked questions


Ֆորումներ

Main

 • 1 - Ի՞նչ են ProZ.com-ի ֆորումները։

  ProZ.com-ի ֆորումները ProZ.com-ի օգտվողների համար նախատեսված բաց քննարկման վայր են, համեմատաբար ազատ շարադրանքով քննարկելու համար փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող նյութեր։


 • 2 - Ի՞նչ տիպի նյութեր կարելի է հրապարակել։

  ProZ.com-ի ֆորումները նախատեսված են թարգմանությանը, ProZ.com-ին կամ ProZ.com-ի համայնքին նվիրված քննարկումների համար։ Այլ նպատակների համար դրանք նախատեսված չեն։ Ֆորումների շրջանակների ավելի ամբողջական սահմանումը կարելի է կարդալ այստեղ։

  Ֆորումների 11-րդ կանոնում ասվում է, որ ֆորումները չպետք է օգտագործվեն այնպիսի հարցեր քննարկելու նպատակով, որոնց համար հատուկ բաժիններ են անռանձնացված կայքում։ Մասնավորապես՝

 • բառերի հարցում օգնություն ստանալու նպատակով, որի համար ստեղծվել է Kudo բաժինը.
 • պատվերներ և աշխատանքի հրավերներ զետեղելու նպատակով, որոնք պետք է հրապարակվեն Պատվերների բաժնում.
 • գործընկերների միջև ապրանքների և ծառայությունների փոխանակման նպատակով, որի համար գործում է Փոխանակման բաժինը.
 • պատվիրատուների մասին կարծիք հայտնելու նպատակով, որը պետք է հրապարակվի Blue Board-ում, եթե համապատասխան կանոններում նշված պայմանները բավարարված են.
 • կայքը չարաշահելու, մոդերատորների կամ ադմինիստրատորների գործողությունների վերաբերյալ հարցեր և բողոքներ հրապարակելու նպատակով, որի համար հարկավոր է օգտվել աջակցության համակարգից։

  Եթե կասկած ունեք, խնդրում ենք աջակցության տոմսակ ուղարկել կամ դիմել որևէ մոդերատորի։


 • 3 - Որո՞նք են ֆորումների կանոնները։

  Ֆորումների էջը Ֆորումի կանոնների
  հղում է պարունակում։ Օգտվողները պետք է ընդունեն այդ կանոնները, որպես ֆորումներին մասնակցելու պայման։


 • 4 - What should I do if I consider that site rules are being violated in a forum?

  In this case you should refer the issue to the forum moderator or a member of site staff. At the bottom of each forum thread page you will see a little box with the name of the corresponding moderator(s) and a "Call to this topic" link:  When you click on this link, a small box will open to let you describe the rule(s) violation you perceived in the thread. This is a mandatory field. When you submit this information it will be included in a profile email to be submitted to the moderator.  You may contact site staff on the issue via support request, in the case of a forum which has no assigned moderator.


 • 5 - Why should discussion of administrative actions be carried out through the support system and not in forums?

  Moderating site forums is not an easy task. Sometimes, moderators may face a situation in a thread that they feel is not correct and that requires immediate action. Also, it may happen that, when deciding on the most appropriate actions to take in such threads, no other fellow moderator is around to check, leading the moderator to take honest and well-meant actions that they consider most appropriate.

  These actions, however, may prove to be incorrect when evaluated later, without the pressure, and this is why contacting site staff to request the re-evaluation of administrative actions taken by moderators is encouraged. Experience has demonstrated that discussing moderators' actions in the forums basically produces more ill feelings without solving the issues at hand.

  Reporting via the support system what may be considered improper actions by moderators allows site staff to look at the issue and provide a "second opinion" that tries to be calm and objective.


 • 6 - Ո՞վ կարող է օգտվել ֆորումներից։

  Ըստ ֆորումներին մասնակցելու իրավունքի գոյություն ունի չորս տիպի ֆորում՝

 • բաց ֆորումներ՝ ցանկացած գրանցված օգտվող կարող է մասնակցել, և ցանկացած անձ, այդ թվում՝ որոնման համակարգերը, կարող է կարդալ այն.
 • միայն անդամների համար նախատեսված ֆորումներ՝ միայն կայքի անդամները կարող են մասնակցել.
 • սահմանափակ ֆորումներ՝ միայն մոդերատորները կարող են մասնակցել.
 • մասնավոր ֆորումներ, որոնք «տեր» ունեն, և որոնցից կարող են օգտվել միայն կայքի այն օգտվողները, որոնք ընդգրկված են թույլատրված անձանց ցուցակում (ցուցակը կազմվում է ֆորումի տիրոջ կողմից)։


 • 7 - Ֆորումներում զետեղվող ուղերձները ստուգվու՞մ են նախքան հրապարակվելը։

  Ստուգված ինքնություն ունեցող անդամների և օգտվողների կողմից զետեղված ուղերձները հրապարակվում են անմիջապես։* Մնացած բոլոր դեպքերում, նախքան հրապարակվելը, ուղերձները ստուգվում են։ Ուղերձների մեծ մասը ստուգվում է 12 ժամվա ընթացքում։

  *Ֆորումներից օգտվելու իրավունքները, որոնք կարող են ազդել այլ անդամների վրա, կարող են փոփոխվել կամ չեղարկվել՝ ProZ.com-ի խմբի հայեցողությամբ։


 • 8 - Ինչպե՞ս ուղերձ հրապարակեմ ֆորումում։

  Որևէ ֆորումում նոր շարք սկսելու համար հարկավոր է բացել տվյալ ֆորումի էջը և սեղմել էջի վերին ձախ անկյունում գտնվող՝ «Նոր նյութ հրապարակել» հղումի վրա։ Կբացվի նոր նյութի հրապարակման պատուհան, որտեղ հակրավոր է գրել Ձեր նյութի համար որևէ հարմար վերնագիր՝ «Նյութի վերնագիրը» վանդակում (ցուցումները կարող եք կարդալ նույն էջում) և Ձեր տեքստը՝ «Նյութի տեքստը» վանդակում։
  Եթե Ձեր կողմից առաջարկվող շարքը հայտնվելու է թույլատրված բացառությունների խմբում, ինչպես դա սահմանված է ProZ.com-ի շրջանակների սահմանումը էջում, հարկավոր է սեղմել «Սա "ազատ թեմա" է, այսինքն, ավելի շատ խաղ, քան աշխատանք» կոճակը։

  Արդեն գոյություն ունեցող շարքում Ձեր պատասխանը զետեղելու համար սեղմեք «Պատասխանել / դիտողություն կատարել» կոճակը՝ նոր ուղերձ ստեղծելու համար կամ Ձեզ հետաքրքրող ուղերձի ներսում գտնվող «Պատասխանել՝ մեջբերում կատարելով» կոճակը՝ որպեսզի տվյալ ուղերձն առանձին վանդակում հայտնվի՝ Ձեր սեփական ուղերձի մեջ։


 • 9 - How do I select the forums I would like to see listed on the homepage?

  Go to your forum dashboard and click on the "Homepage forums" tab. There you can select the forums you would like to appear on the homepage.

  To see a brief introduction to the forum dashboard and its features, check out this video.


 • 10 - I have a question I would like to post to the forums. What is the best way to make sure I get an answer?

  Here are some tips to keep in mind when posting a question to the forums:

 • Do a forum search before posting. There are detailed discussions on the forums on many subjects and problems we all have to deal with on a daily basis as translators. Chances are, your problem has already been discussed several times and good solutions have already been suggested. To make a forum search, go to the Community tab; Forum search is the second item from top.

 • Choose the most relevant/appropriate forum to post. There are many forums on the site, under generalized tabs, and users who are not familiar with the forums sometimes post in one of the most visible forums. These are usually moved by moderators to more relevant forums, but sometimes moderators may miss them, too. Result: a thread that would normally draw a lot of attention from the frequent visitors and posters of a technical forum, might sit in a site-related forum for ages without getting a reply.

 • Always try to summarize your main point / request / problem in the title of your thread. Posters are expected to write detailed titles and post in the most appropriate forum. The more detailed your title, the more likely it is to draw the interest/help of those able to respond.


 • 11 - How can I include smilies in my forum post?

  Smilies are keyboard characters used to convey an emotion, such as a smile :) or a frown :( To see a list of smilies and how to make them, just visit the article Smilies & Other Basic Text Formats in Proz.com Forums: Quick Reference Guide.


 • 12 - What is BBCode and how can I use it in the forums?

  BBCode is a variation on the HTML tags you may already be familiar with. Basically, it allows you to add functionality or style to your message that would normally require HTML. You can use BBCode even if HTML is not enabled for the forum you are using. You may want to use BBCode as opposed to HTML, because there is less coding required and it is safer to use (incorrect coding syntax will not lead to as many problems).

  URL Hyperlinking

  You can create true hyperlinks using the [url] code. Just use the following format:
  [url=http://www.totalgeek.org]totalgeek.org[/url]

  In the example above, the BBCode automatically generates a hyperlink to the URL that is encased. It will also ensure that the link is opened in a new window when the user clicks on it. Note that the "http://" part of the URL is completely optional. The URL will hyperlink the text to whatever URL you provide after the equal sign. Also note that you should NOT use quotation marks inside the URL tag.

  Italics and bold face

  You can make italicized text or make text bold by encasing the applicable sections of your text with either the [b] [/b] or [i] [/i] tags.

  Hello, [b]James[/b]
  Hello, [i]Mary[/i]


  Bullets/lists

  You can make bulleted lists or ordered lists (by number or letter).

  Unordered, bulleted list:

  [list]
  [*] This is the first bulleted item.
  [*] This is the second bulleted item.
  [/list]

  This produces:

 • This is the first bulleted item.
 • This is the second bulleted item.

  Note that you must include a closing [/list] when you end each list.

  Making ordered lists is just as easy. Just add either [LIST=A] or [LIST=1]. Typing [List=A] will produce a list from A to Z. Using [List=1] will produce numbered lists.

  Here's an example:

  [list=A]
  [*] This is the first bulleted item.
  [*] This is the second bulleted item.
  [/list]

  This produces:

  1. This is the first bulleted item.
  2. This is the second bulleted item.

  Adding Images

  To add a image within your message, just encase the URL of the graphic image as shown in the following example (BBCode is in red).

  [img]http://www.totalgeek.org/images/tline.gif[/img]

  In the example above, the BBCode automatically makes the graphic visible in your message. Note: the "http://" part of the URL is required for the [img] code.

  Quoting Other Messages

  To reference something specific that someone has posted, just cut and paste the applicable verbiage and enclose it as shown below (BBCode is in red).

  [QUOTE]Ask not what your country can do for you....
  ask what you can do for your country.[/QUOTE]

  In the example above, the BBCode automatically blockquotes the text you reference.  Note:

 • You should not use both HTML and BBCode to do the same function.
 • BBCode is not case-sensitive (you could use [URL] or [url]).
 • Do not put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • End brackets must include a forward slash (e.g. [/url] )


 • 13 - Ինչպե՞ս կարող եմ ես ծանուցումներ ստանալ ֆորումներում զետեղվող նոր ուղերձների մասին (որոնց ես հետևում եմ)։

  Կայքի ցանկացած գրանցված անդամ հնարավորություն ունի ծանուցումներ ստանալու ֆորումներում զետեղված նոր ուղերձների մասին։


  Ֆորումներին հետևելը
  Որևէ ֆորումին հետևելու համար օգտվեք ֆորումի էջի ձախ կողմում գտնվող կոճակից։ (Ընտրացանկում «Ֆորումների» հղումն է՝ սեղմեք այստեղ)։ Յուրաքանչյուր ֆորում Ձեզ երեք ընտրություն է տալիս.  «Նոր շարքեր» ընտրելու դեպքում Դուք ծանուցում կստանաք, երբ նոր նյութեր հրապարակվեն։ «Բոլոր նոր ուղերձները» տարբերակը Ձեզ հնարավորություն կտա ստանալու ինչպես նոր հրապարակվող նյութերը, այնպես էլ այդ նյութերում հրապարակվող բոլոր նոր ուղերձները։ «Անջատել» տարբերակն ընտրելու դեպքում Դուք ոչ մի ծանուցում չեք ստանա այդ ֆորումի վերաբերյալ։ Ձեր ընտրությունները կատարելուց հետո սեղմեք էջի ստորին մասում գտնվող «Հետևել» կոճակը՝ Ձեր փոփոխությունները պահպանելու համար։

  Առանձին շարքերի հետևելը
  Առանձին շարքի հետևելու համար (օրինակ՝ երբ Դուք չեք հետևում այն ֆորումին, որում տվյալ շարքն ընդգրկված է), պարզապես սեղմեք տվյալ շարքի էջի վերին մասում գտնվող «[Հետևել շարքին]» կոճակը։ Երբ շարքին հետևելու տարբերակը միացված է, կոճակը կփոխվի և կդառնա «[Դադարեցնել շարքին հետևելը]», որի օգնությամբ Դուք կարող եք դադարեցնել շարքին հետևելը։

  Կարո՞ղ եմ ես նոր ուղերձի ողջ տեքստը ստանալ այդ մասին ծանուցող էլեկտրոնային ուղերձի մեջ։
  Ոչ, կայքի թողարկման հնարավորությունները թույլ են տալիս միայն ուղերձի մի մասն ընդգրկել Ձեզ ուղարկվող ծանուցման մեջ։


 • 14 - Մասնավոր ֆորումները մտցվու՞մ են որոնման համակարգի տվյալների շտեմարանի մեջ։

  Համացանցից օգտվող ցանկացած անձի մենք խորհուրդ ենք տալիս հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ համացանցում զետեղած ցանկացած տեղեկություն կարող է ցանկացած պահի մատչելի լինել ցանկացած անձի։ Այլ խոսքով, եթե որևէ սխալ տեղի չի ունեցել, որպեսզի որոնման համակարգը հայտնաբերի մասնավոր ֆորումում հրապարակված նյութը, որոնողը պետք է կա´մ գրանցված մուտք գործած լինի՝ որպես տվյալ խմբի անդամ, կա´մ որևէ կերպ շրջանցի ինքնության հաստատման գործընթացը։ Ուստի համեմատաբար անհավանական է, որ մասնավոր ֆորումում զետեղված տեղեկությունները մատչելի լինեն որոնման համակարգերին։


 • 15 - Ինչպե՞ս է որոշվում, թե ֆորումի որ նյութն է հայտնվելու կայքի գլխավոր էջում, իսկ որը՝ ոչ։

  Կայքի գլխավոր էջը խիստ կարևոր վայր է ProZ.com-ի համայնքի համար, քանի որ կայքի անդամներն առաջին էջին մեծ ուշադրություն և ժամանակ են հատկացնում։ Այն հնարավորին չափ արդյունավետ կերպով կազմակերպելու նպատակով ProZ.com-ի անձնակազմը վերահսկում և խմբագրում է այն ամենն, ինչ հայտնվում է կայքի գլխավոր էջում (ինչպես դա արվում է ցանկացած հրատարակության մեջ)։

  Առաջին էջում հայտնվող նյութերի ընտրությունը կատարվում է կիսաավտոմատ կերպով։ Ֆորումի նոր շարքերի մեծ մասն ավտոմատ կերպով առաջին էջում հայտնվելու ընտրանք ունեն (կախված ֆորումից), որը նրանց թույլ է տալիս հայտնվել կայքի առաջին էջում։ Սակայն, երբ կայքի անձնակազմի անդամներից որևէ մեկն այնպիսի մի նյութ է հայտնաբերում առաջին էջում, որը, օրինակ՝ ավելի ճիշտ կլիներ ուղարկել որպես անձնական բնույթի աջակցության տոմսակ, քան քննարկման նյութ դարձնել, նա կարող է առաջին էջից հեռացնել այդ նյութը։ Բացի այդ, կողպված նյութերը կարող են չհայտնվել կայքի առաջին էջին։


 • 16 - What is the RSS feed for forums?

  RSS is an acronym for Really Simple Syndication, a family of Web formats used to publish frequently updated content such as news headlines or blog entries in a standardized format and that allows users to subscribe to it.

  A feed reader is client software or a Web application that is used to subscribe to and collect syndicated web content in a single location for easy viewing.

  You can subscribe to your favorite ProZ.com public forums in your RSS feed reader by clicking the orange button in the forum page to get started.

  You can subscribe using any news reader that you would like. If you encounter any encoding issues or have questions, comments or concerns, please contact site staff via a support request.


 • 17 - Ինչու՞ է փոխվել իմ զետեղած ուղերձի առարկան ցույց տվող տողը։

  ProZ.com-ի մոդերատորները և անձնակազմը կարող են խմբագրել ֆորումների այն ուղերձների առարկան ցույց տվող տողը, որը բավարար հստակությամբ չի նկարագրում ուղերձի բովանդակությունը։ (Դա նշված է ֆորումների ուղերձների և պատասխանների էջերում և ֆորումի կանոնների մեջ։)

  Ինչու՞ է դա արվում։ Նախ ուղերձների առարկան ցույց տվող տողը ցուցադրվում է ProZ.com-ի գլխավոր էջի վրա։ Խաբուսիկ կամ կիսատ տողերը մարդկանց թույլ չեն տալիս գտնել իրենց հետաքրքրող նյութերը։ Բացի այդ, առարկան ցույց տվող տողերն ուղարկվում են այն անձանց, ովքեր հետևում են ֆորումի որոշակի նյութերին, և դրանց օգնությամբ մարդիկ նախկինում հրապարակված նյութեր են որոնում։ Այդ պատճառով առարկան ցույց տվող տողը պետք է հնարավորին չափ լիարժեք ցույց տա տվյալ նյութի բովանդակությունը։

  Անհաջող՝ առարկան ցույց տվող տողի օրինակներ՝

  - KudoZ (թերությունը՝ խիստ անորոշ է).
  - Բոլոր թարգմանիչների համար (թերությունը՝ ցույց չի տալիս բովանդակությունը).

  Հաջող՝ առարկան ցույց տվող տողի օրինակներ՝

  - Ապահովագրում վնասներից՝ դա ինձ հարկավո՞ր է։ Որտե՞ղ կարող եմ ստանալ այն.
  - Վերջերս անկախ մասնագետ դարձած անձն օգտակար խորհուրդների կարիք ունի թարգմանական ծրագրերի վերաբերյալ։

  Միշտ չէ, որ կարելի է հեշտությամբ շարադրել առարկան ցույց տվող տողը, ուստի ստեղծագործող եղեք։


 • 18 - Why is the editing option disabled after the first 24 hours since the original forum post?

  This is aimed at preserving the original content of the discussion as much as possible and ensuring that the flow of the discussion works smoothly so that participants in the thread can reply to each other and quote posts whose content is unlikely to change in the future.


 • 19 - Ես չեմ կարողանում գտնել ֆորումում իմ զետեղած ուղերձը։

  Եթե Դուք չեք կարողանում գտնել ֆորումում Ձեր զետեղած ուղերձը, դա կարող է լինել այն պատճառով, որ Դուք կայքի անդամ չեք և Ձեր ID-ն ստուգված չէ, ուստի Ձեր ուղերձները պետք է ստուգվեն և թույլատրվեն, նախքան դրանք կհայտնվեն ուղերձների շարքում։*

  Հնարավոր է նաև, որ Ձեր հրապարակած նյութը մի խմբից մեկ այլ խումբ է փոխադրվել, որն ավելի լավ է համապատասխանում դրա բովանդակությանը։ Ձեր նյութը գտնելու համար ստուգեք համապատասխան խմբերը։

  * ProZ.com-ի անձնակազմը կարող է փոփոխել կամ չեղարկել ֆորումներին մասնակցելու իրավունքը, որը կարող է ազդել այլ անդամների վրա։


 • 20 - Կարո՞ղ եմ ես գրել վատ գործակալության կամ թարգմանչի մասին։

  Ոչ մի դեպքում։ Որևէ հաճախորդի մասին Ձեր կարծիքը հայտնելու համար հարկավոր է օգտվել Blue Board-ից։


 • 21 - Ինչու՞ ես չեմ կարող ֆորումների օգնությամբ այլ անձանց հայտնել վատ գործակալության մասին։

  Դուք հավանաբար գիտեք, որ հրապարակային քննադատությունը ռումբի պայթյունի է նման և հաճախ պատճառ է դառնում տասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր ուղերձների, հեռախոսազանգերի և նույնիսկ դատավարության։

  Ավելին՝ բազմահազար գրանցված օգտվողներ ունեցող ProZ.com-ը շատ ավելի անկայուն է, քան չվճարմանը նվիրված ներկայումս գոյություն ունեցող ցուցակները, որոնք սովորաբար 1000–ից քիչ անդամ ունեն։ Այդ իսկ պատճառով, ProZ.com-ում զետեղված մեկ քննադատական ակնարկը սովորաբար պահանջում է, որ կայքի անձնակազմը, մոդերատորները և կողմնակի անձինք երկար ժամեր նվիրեն դրա ուսումնասիրությանը։

  Մի շարք լավ հիմնավորված քննադատական ակնարկներ ուսումնասիրելուց հետո ProZ.com-ի անձնակազմը եկել է այն եզրակացության, որ մենք պարզապես անկարող ենք կառավարել այնպիսի մի հրապարակային ֆորում, որում թույլատրված է քննադատել, անկախ նրանից, թե որքան հիմնավորված է այդ քննադատությունը։ Այդ պատճառով մենք ստեղծել ենք Blue Board-ը, որտեղ այց հարցի վերաբերյալ տեղեկությունները կարելի է զետեղել կուռ ու հեշտ կառավարելի ձևով։

  Արդյո՞ք Blue Board-ը որևէ օգուտ տալիս է։ Այո։ Դա ամբողջությամբ իրականացնու՞մ է մասնագետների սպասելիքները։ Ոչ, և չի էլ հավակնում։ Բայց մենք մշտապես կատարելագործում ենք այն՝ մեր թարգմանության ոլորտի զարգացմանը համապատասխան արագությամբ։


 • 22 - Can I use the forums to denounce a scam?

  Yes, as long as your posts are in line with forum rule #8 . In other words, you can post the emails you received or describe the situation, but no names should be mentioned.

  The purpose of avoiding naming names in a case like this is to prevent possible issues with libel, since the names used in these cases are not always made-up and can be the names of actual, innocent, persons. In general the messages themselves are sufficient to warn other translators.


 • 23 - Կարելի՞ է ֆինանսական հարցեր քննարկել։

  Այո, բայց միայն ֆորումների «դրամի հետ կապված հարցեր» բաժնում։


 • 24 - Ինչու՞ են արգելվում քաղաքական և հակասական բնույթի նյութերը։

  Կայքի հիմնադիրը հույս ունի, որ անկախ նրանից, թե ինչ կկատարվի «իրական» աշխարհում, մենք այնուամենայնիվ մի հավաքատեղի կունենանք, որտեղ տարբեր մշակույթներ (և հակասական տեսակետներ) ունեցող մարդիկ կարող են խաղաղությամբ աշխատել և լեզվական բնույթի հարցեր քննարկել։

  Հետևաբար, կայքը միշտ մի սկզբունք է հետապնդել՝ *անմիջապես* հեռացնել ցանկացած նյութ, որը կապ չունի լեզվի հետ և *կարող է որևէ կերպ* հակասական լինել։ Կայքի անձնակազմին և ֆորումների մոդերատորներին հանձնարարվել է հետևել այս սկզբունքին։

  Այս սկզբունքը վերաբերում է բոլոր հակասական նյութերին՝ անկախ մոդերատորների անձնական տեսակետից։ (Ուստի եթե որևէ նյութ կողպվում կամ հեռացվում է, դա ոչ մի կապ չունի այն հեռացնողի անձնական տեսակետի հետ։) Խնդրում ենք նաև հաշվի առնել, որ մոդերատորներն օր ու գիշեր չեն հետևում կայքի անցուդարձին, ուստի նման նյութը կարող է հեռացվել ժամեր, կամ նույնիսկ օրեր անց։

  Քաղաքական հարցերի քննարկման համար ավելի հարմար վայրեր կան, որոնք շատ ավելի արդյունավետ են, քան այս կայքը։


 • 25 - Իսկ բնական աղետները կամ քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունեցող աղետները՞։ Կարելի՞ է դրանք քննարկել ֆորումներում։

  Այո, չնայած դրանք լեզվի հետ կապ չունեն, բնական աղետների (այսինքն՝ երկրաշարժերի, հեղեղների, փոթորիկների, թայֆունների, ջերմության կամ ցրտի պոռթկումների, կործանարար ալիքների, հրաբուխների, փլուզումների, հրդեհների, սահանքների և հակամարտությունների հետևանք չհանդիսացող այլ բնական աղետների) հետ կապված նյութերը ընդունելի են համարվում մեր բազմազգ համայնքում քննարկվելու համար։

  Երբ նման աղետ է պատահում, կայքի անդամները կարող են նյութեր հրապարակել իրենց տարածքում գործող՝ ճանաչված և վստահելի կազմակերպությունների կողմից համակարգվող փրկարար աշխատանքների ընթացքի մասին։ Օրինակ՝ եթե աշխարհի որևէ մասում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, Իսպանիայում գտնվող որևէ անդամ կարող է տեղեկություն հրապարակել այն մասին, թե ինչպես կարելի է Իսպանիայում գործող հայտնի կազմակերպությունների միջոցով կամավոր դառնալ կամ նվիրատվություն կատարել։

  Նկատի ունեցեք հետևյալը.
  - բնական աղետներին վերաբերող նյութերը պետք է հրապարակվեն որպես «ազատ թեմա».
  - բնական աղետի պատրվակով քաղաքական դիտողություններ պարունակող նյութերը կհեռացվեն՝ անկախ դրանում արտահայտված կարծիքներից.
  - օգնության աշխատանքների մասնավոր համակարգում առաջարկող նյութերը կհեռացվեն՝ անկախ դրանում արտահայտված կարծիքներից։


 • 26 - If a forum thread has been locked, does that mean the topic cannot be discussed ever again?

  When a forum thread has been locked, forum rule 6 helps to protect this action and allow a discussion to "cool down". Immediately posting with the intention of continuing the discussion in a locked thread is not allowed, but this does not mean that the topic itself cannot be discussed at a later point, provided it is in line with site rules.


 • 27 - What about freedom of speech? There should not be censorship in the forums.

  The forums are limited in scope and subject to rules. It is important to know that the site rules and scope have been in place for some time now, and they are there and enforced precisely in the interest of maintaining a positive, results-oriented workplace. The only way for this to happen is for those rules and the scope to be enforced consistently, and that is what moderators and site staff do.

  This said, it should be noted that, within the framework of site rules and the aim of those rules, not everyone is going to be able to say whatever they want at ProZ.com. Keeping a positive, results-oriented translation workplace means that posters will not be able to swear, or to talk politics, or make offensive remarks in the forums, for example. There are other places to do that. Everyone has valid opinions, views and statements; but it should not be assumed that ProZ.com can be used to advertise these.

  If you feel you have received rules enforcement action which was not rules-based, please report this to site staff through the support system, where the issue can be properly reviewed. The forums are not an appropriate channel for discussing individual rules enforcement issues.


 • 28 - My posts did not require vetting and now they do. What happened?

  When in doubt, submit a support request and site staff will be able to look into the issue.

  In some instances, a forum vetting requirement may be placed by site staff or moderators. A vetting requirement can be in relation to a rules violation, but this is not necessarily always the case. Rather, the vetting requirement is a safeguard which is used by site staff and moderators to help protect the positive, results-oriented environment of the forums. When it is deemed that this environment is being endangered, the vetting requirement may be used.


 • 29 - Can I request a private forum for discussion/work?

  Paying members may request a private forum be created, and invite colleagues to participate. To do this, just submit a support request, stating the name you wish to give the forum and including the profile numbers of any initial participants you wish to include in the forum.

  Once the forum is created, it will be assigned to the member(s) who requested it, who will act as the private forum owner(s). The forum owner(s) will be able to add other site users to and remove them from the forum. Only the users invited to the forum (and site staff) will be able to see it, and only the forum owners and members can participate in it. Private forums will not be made public.

  Note that private forums are also subject to site forum rules, though in some cases these rules may be interpreted more loosely for the purpose of the private forum. Private forum owners act as moderators in their own private forums and it is their responsibility then to clarify this with all who are invited to participate in the forum.


 • 30 - I have a survey I would like to publish. Can I post it in the forums?

  If you have a survey you would like to publish, and it is within ProZ.com site scope, please contact staff via the support system with the specifics for help. Note that not all surveys can be published.


 • 31 - I posted a topic in the wrong forum by mistake. What should I do?

  Since posting the same topic twice is not in line with forum rules, please submit a support request if you posted a topic in an incorrect forum so that support staff can move the topic to the correct forum. • Main - Top  Request help  Site documentation  The member services and support team
  Jared
  Lucia
  Alejandro
  Helen
  Yana
  Maria D
  Karen
  Enrique Manzo
  Evelio
  Julieta
  Mariano
  Hayjor Roca
  Andrea
  Rocío Tempone
  Rocio Palacios
  Ezequiel

  Your current localization setting

  հայերեն

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search