ProZ.com profile photo
Services
Subtitling, Website localization, Transcription, Translation, Editing/proofreading, MT post-editing
Languages
անգլերենից ֆրանսերեն, գերմաներենից ֆրանսերեն
Specializes in
Կրթություն / Մանկավարժություն, ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), Համացանց, էլեկտրոնային առևտուր, and 2 more.
Native in
ֆրանսերեն (Variants: African, Standard-France) Native in ֆրանսերեն

3 positive reviews


ProZ.com profile photo
Sofia G Lead Project Manager & Graphic Designer 9 (911 Interpreters)

Oct 09, 2020

ProZ.com Blue Board 911 Interpreters
Avg. LWA : 3.3 (9 entries)
Yvette is an amazing translator, responsible, follows instructions carefully, and delivers the highest quality of work. We are pleased to work alongside with her, and will continue to do so on future projects.
...View reply
ProZ.com profile photo
Gael Yvette Bilounga Mboke (this provider)

Hi Sofia, thanks a lot for this recognition. It is always a pleasure to work with you.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Jul 29, 2019
Haymillian

ProZ.com Blue Board Haymillian / formerly: XLence
Avg. LWA : 5 (15 entries)
Willing to work with again: Yes

Jul 24, 2019
Santiago Ehrman Diaz (Go Global)

Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Gael Yvette Bilounga Mboke a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search