The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 172,811 entries across 14,279 outsourcers.Recent entries (դիտել ավելին)


Subscribe to daily "call for entry" emails to be notified when translators are looking for feedback on an outsourcer. Կարդացեք ավելին....

Բաժանորդագրվել հիմա


Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited.
To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com-ի անդամակցություն

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

 • Complete access to outsourcer contact information
 • LWA entries
 • Outsourcer entry comments and comment search
 • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
 • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
 • Access to the edit history of comments
 • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Իմանալ ավելին

Blue Board-ը™

Լեզվական պատվերների պատվիրատուների որոնելի տվյալների շտեմարան՝ ծառայություններ տրամադրողների կողմից զետեղված կարծիքներով։

 • Search by outsourcer name, country, and/or ProZ.com primary profile name (i.e. 'ABC Company France').
Ամենավերջին մուտքագրումը Blue Board record Երկիրը Անձնական էջը ProZ.com-ում Average LWA Entries

Բեռնում է...

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Բառերի որոնում
 • Պատվերներ
 • Ֆորումներ
 • Multiple search