Subscribe to CafeTran support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Is anyone using MS OneDrive for CafeTran Espresso?
1
(221)
 Feature request: Handling tracked changes in SDL Studio packages
1
(660)
 SRT files with timestamps as tags
0
(155)
 Search and replace
2
(269)
 How to delete the name of a project?
9
(1,242)
 Error: MyMemory is not available
8
(2,880)
 Language Request: Sicilian (scn)
2
(387)
 Uploaded TMX but not populating target text
7
(566)
 Déjà Vu's Lexicon is called Project Glossary in CafeTran Espresso    ( 1... 2)
17
(2,063)
 Using Term Morphology Editor to prepare glossaries
0
(269)
 Can't see Matchboard
8
(1,881)
 Issues with Rendezvous Memory Server
1
(317)
 How to make CafeTran automatically fill target box with MT results (without having click on them)
10
(874)
 Delete to Start of Segment (Mac)
0
(381)
 Mymemory web service is not available    ( 1... 2)
20
(2,396)
 Unpack Transit PPF packages (Mac only)
0
(437)
 CafeTran Espresso and IATE
2
(759)
 Export Project Terms
1
(596)
Hans Lenting
Dec 21, 2020
 Where does My Memory pull its translation from?
3
(706)
Tom in London
Dec 18, 2020
 Lengthen the segments in Cafe Tran
7
(1,564)
Tom in London
Dec 8, 2020
 OCR IATE entry to CafeTran Espresso glossary
0
(531)
Hans Lenting
Dec 2, 2020
 My favourite new feature in 2020
3
(1,159)
Hans Lenting
Nov 19, 2020
 Questions about exporting a multi-doc project and more features of CafeTrans
6
(1,001)
Jean Dimitriadis
Nov 18, 2020
 Problem saving project
1
(468)
ibz
Nov 18, 2020
 CafeTran Espresso is ready for macOS Big Sur
0
(460)
Hans Lenting
Nov 14, 2020
 Dashboard items removed after upgrading CafeTran Espresso
5
(682)
Hans Lenting
Nov 13, 2020
 HTML header element
1
(479)
Igor Kmitowski
Nov 12, 2020
 Does CTE run on Mac Mini M1 with ARMv8 Java port?
9
(897)
Hans Lenting
Nov 11, 2020
 Too sticky auto-suggest list
0
(384)
Mario Cerutti
Nov 11, 2020
 Keyboard shortcuts for the Dashboard
1
(459)
Mario Cerutti
Nov 11, 2020
 Use ApSIC Xbench 3.0 to import Apple glossaries and directly use them in CafeTran    ( 1... 2)
15
(4,747)
Igor Kmitowski
Nov 5, 2020
 Go to next empty, untranslated segment
3
(1,681)
Claudia Brauer
Oct 31, 2020
 problem exporting file
6
(1,250)
Jean Dimitriadis
Oct 29, 2020
  I can´t open my project. I have a "content is not allowed in prolog" window
2
(1,081)
Marianna Massa
Oct 3, 2020
 The CafeTran Curse
3
(833)
 PowerPoint Master slides
3
(732)
Jean Dimitriadis
Sep 24, 2020
 Add Language: Iloko
4
(921)
Joseph Maza
Sep 22, 2020
 CafeTran Espresso Cornetto
3
(814)
Tom in London
Sep 18, 2020
 Save and go to next segment jumps to next untranslated segment instead
3
(673)
Sabsi
Sep 9, 2020
 Presentation of CafeTran Espresso
0
(534)
Hans Lenting
Aug 29, 2020
 Cafetran deletes entire word
9
(1,203)
Jean Dimitriadis
Aug 24, 2020
 First CafeTran Espresso webinar in German
0
(455)
Hans Lenting
Aug 17, 2020
 Wikipedia page    ( 1... 2)
16
(3,337)
 How many dedicated glossaries do YOU use?
1
(592)
Aline Amorim
Jul 6, 2020
 control of closing tags
3
(695)
 Curly/non curly apostrophe
14
(2,460)
Jean Dimitriadis
Jul 1, 2020
 Apple transition to ARM processors.
7
(1,231)
Jean Dimitriadis
Jun 30, 2020
 Language in output file is set to source not target language
6
(920)
Philip Lees
Jun 30, 2020
 'Fragments memory is not open'
4
(1,120)
unnepnori
Jun 17, 2020
 SDLTM file - showing partial units only
9
(1,164)
Hans Lenting
Jun 13, 2020
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »