Subscribe to Interpreting Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] ProZ.com 2016 virtual conference September 28-30th to include interpretation mini-track
1
(1,344)
 Court Interpreting - newbie seeking advice
6
(841)
 You ever been hired for a language pair and then asked to "reverse" it once you show up?
3
(2,232)
 Seeking suggestions regarding headsets for conference interpreters
11
(14,614)
Adieu
Jan 12
 UK Police Interview and Court interpreting procedure
2
(646)
Sadek_A
Jan 8
 Inclusive-format topic: Is the Corona Pandemic the biggest wake-up call to enhance our remote interpreting skills?
5
(1,073)
Chao Sun
Nov 12, 2020
 Interpreting with Teams
7
(2,064)
Chao Sun
Nov 12, 2020
 Interpreting code of ethics
3
(654)
Chao Sun
Nov 11, 2020
 Future tense verb with a past tense participle?
5
(863)
MollyRose
Nov 9, 2020
 Possible improper behavior of a check interpreter
13
(5,665)
Junhui Park
Oct 20, 2020
 Early finishing of a prescheduled call
2
(593)
Srini Venkataraman
Sep 22, 2020
 Travel and Interpreting
0
(372)
 How to start as remote interpreter
0
(390)
Manjeet Hundal
Aug 24, 2020
 Inclusive-format topic: MA dissertation research in consecutive interpreting
2
(829)
Kevin Skinner
Aug 24, 2020
 How to build a Remote Simultaneous Interpreting Platform
0
(334)
Hassan Abdou
Aug 15, 2020
 Real time Interpretation, Live Close Captions
0
(348)
PVT
Jun 11, 2020
 Questionnaire request for interpreting research - from London Metropolitan University
0
(308)
Ami Kanazawa
Jun 2, 2020
 Healthcare interpreting UK
2
(659)
Serena Zilio
May 27, 2020
 Short questionnaire on effects of interpreting traumatic material on the interpreter (MA Research)
1
(397)
Dylan O'Reilly
May 15, 2020
 Range of Conference Interpreting Fees in Dubai?
0
(356)
Abdullah Hobrom
May 14, 2020
 Can anybody share their experience with remote interpreting/interpretation?
6
(1,387)
MollyRose
Apr 13, 2020
 Remote Interpreting, what is it? - An overview.
0
(530)
Sarah-Desiree
Mar 31, 2020
 Current rate per hour for interpretation - UK & France
5
(945)
Karen Hallez
Mar 5, 2020
 INTERPRETATION FEES
1
(730)
Brian Joyce
Mar 3, 2020
 (Title removed)
0
(385)
Tammy Creo
Mar 2, 2020
 Legal aid rates
0
(414)
 Why is a landline telephone needed for telephone interpreting?    ( 1... 2)
17
(4,820)
ogerardo
Feb 19, 2020
 Off-topic: Settled Status Applications - Volunteers Needed
4
(931)
DZiW (X)
Feb 13, 2020
 NAATI Ethics and Intercultural preparatory course content
4
(856)
Alison Moore
Feb 12, 2020
 Rates for medical interpreting
3
(939)
Weiwei Zou
Feb 12, 2020
 Moral support...tough interpreting job in an hour's time! (CET 10.50 now meeting at 12.00)
3
(983)
DZiW (X)
Feb 11, 2020
 Career advice: how can I start a career in interpreting (UK based)?
2
(761)
DZiW (X)
Jan 22, 2020
 How and where to do market research?
0
(337)
Richard J W
Jan 22, 2020
 I'm writing a thesis on interpretation and looking for interpreters of all backgrounds for survey
4
(770)
harusaur
Jan 13, 2020
 Off-topic: Interpreter vs Tour Guide
9
(1,308)
Fiona Gonçalves
Jan 10, 2020
 Off-topic: Book on Court and Police interpreting
9
(1,291)
Ania Heasley
Jan 6, 2020
 Resources to improve medical interpreting in Portuguese
0
(450)
Isabel Sevilla
Dec 12, 2019
 Cold weather and whispered interpreting
2
(778)
Diana Coada
Dec 8, 2019
 Help with small survery for interpreters
0
(494)
Diego Achío
Dec 2, 2019
 Questionaire
3
(878)
 Mixing brands for conference interpreting equipment
2
(625)
Jason Raff
Nov 11, 2019
 Professional Interpreter's Portfolio
3
(2,654)
Sylvia Hanna
Oct 22, 2019
 Arabic C workshop for EN and FR booth interpreters / 8 to 17 january 2020
0
(399)
Aymeric de Poyen
Oct 21, 2019
 EU Accreditation test
3
(1,843)
Aymeric de Poyen
Oct 21, 2019
 How do remote interpreters "sign" as witness when obtaining informed consent for research?
1
(449)
Liviu-Lee Roth
Oct 15, 2019
 Professional development - Spanish politics and culture course
0
(452)
KH Skitt
Oct 15, 2019
 Boostlingo interpreters able to see balance and request payment through ProZ.com
Mike Donlin
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
1
(1,558)
Mike Donlin
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Oct 15, 2019
 Need simultaneous interpreting equipment in Rome, Milan and Paris
1
(785)
diegomaritog
Oct 9, 2019
 Best way to record voice sample
4
(951)
DIANNE BEREST
Oct 3, 2019
 What technology do you use in interpreting?
0
(519)
Bijun Tan
Sep 2, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »