Subscribe to Getting established Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] Need help with getting started or expanding your business? New "Get started with ProZ.com" section
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
0
(8,688)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Nov 8, 2012
 [Sticky] Want to expand your translation experience? - Meet Certified PRO mentors
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
0
(19,116)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
May 5, 2011
 How to promote yourself on your website as a freelancer?
2
(339)
 Any tips on how to start?
6
(1,000)
 How do I find book translation work?
8
(25,481)
 What advise would you give for someone who just starting in the proz ?
4
(600)
 How can I start a French to English legal translation career?
6
(621)
 Inclusive-format topic: AR>EN specialisms
0
(167)
 Struggling after my B. A. - choosing a Master’s degree and a specialization
10
(810)
 What to include in CV when you have on and off translation experience
6
(716)
 Getting re-established
6
(772)
 Working remotely from Spain (but as UK tax-resident)
10
(1,157)
Biz_84
Mar 18
 picking up a book to translate and selling it afterwards...    ( 1... 2)
24
(24,348)
 How to get jobs?
7
(1,499)
Qing Jia
Mar 12
 LinkedIn Marketplaces -- the new kid on the block to arrive in September 2021
0
(379)
 How to get into translation work without references
7
(1,066)
 Looking for advice on what to do next after completing translation Master's    ( 1, 2... 3)
37
(4,937)
Adieu
Feb 18
 Initial experiences with agencies    ( 1... 2)
22
(4,588)
 How to gain enough experience to work for EU bodies    ( 1... 2)
15
(1,783)
 Have the words ‘thank you’ disappeared from today’s vocabulary?
6
(988)
 Is it possible to get jobs without the pro membership?
6
(895)
 How to specialise?
8
(1,140)
 Freelancing in the USA    ( 1... 2)
19
(3,709)
Dan Lucas
Jan 26
 Getting in-house translator jobs    ( 1... 2)
22
(6,072)
 Getting started without any academic degree    ( 1, 2... 3)
34
(13,460)
 Trovare lavoro come dipendenti
3
(1,150)
 Some Beginner Questions    ( 1... 2)
20
(3,820)
 Name for Translation Agency    ( 1, 2, 3... 4)
48
(9,660)
 Full ProZ membership or buying a CAT tool - which is a better spend for a newbie?
7
(1,802)
 Client asking for telephone numbers of previous clients - is this legal?    ( 1... 2)
15
(3,956)
Sanjin Grandić
Dec 27, 2020
 Is it worth having a personal website?    ( 1, 2... 3)
31
(8,289)
Arianne Farah
Dec 11, 2020
 Please advise on Russian English rates to quote to a new potential agency client
2
(990)
IrinaN
Dec 3, 2020
 Being a beginner    ( 1... 2)
15
(3,712)
Liyana Aziz
Dec 3, 2020
 Starting and specialisms
5
(1,591)
 En-ES Second hand dictionaries for DipTrans Exam
3
(1,094)
 Software costs and agencies    ( 1... 2)
15
(3,577)
Samuel Murray
Nov 27, 2020
 Just getting started, any tips for a new member to get some gigs?    ( 1... 2)
15
(3,354)
Juan Perez
Nov 24, 2020
 Seeking specialization as a "generalist" translator
9
(3,527)
Siskia Lagomarsino
Nov 22, 2020
 Written test/Interview at EUIPO (European Union Intellectual Property Office)
1
(1,005)
Teresa Borges
Nov 22, 2020
 For sale: Domain and Branding for a Localization Company
0
(644)
Maria Peicheva
Nov 20, 2020
 an organization where we can volunteer that can give feedbacks
3
(1,141)
David Jones
Nov 16, 2020
 Stumped by agency's question
8
(2,298)
Sheila Wilson
Nov 13, 2020
 Essential steps for a newbie?
5
(1,533)
David Jones
Nov 12, 2020
 Would really appreciate some tips about getting started
6
(1,966)
Kevin Fulton
Nov 6, 2020
 Working with LSPs from a different country
13
(2,974)
 Translator security clearance certificate to translate EU documents
4
(1,460)
expressisverbis
Oct 31, 2020
 Volunteer as a translator
8
(2,370)
Eunike Angela
Oct 30, 2020
 Where can I find volunteer translation work?    ( 1... 2)
26
(79,309)
Eunike Angela
Oct 25, 2020
 2021 mentorships for literary translators
0
(794)
Eliza Hall
Oct 22, 2020
 When, During Your Working Years, Did You Actually Start To Work As A Translator?    ( 1, 2... 3)
39
(8,304)
Jan Truper
Oct 21, 2020
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »