Subscribe to Getting established Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] Need help with getting started or expanding your business? New "Get started with ProZ.com" section
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
0
(7,900)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Nov 8, 2012
 [Sticky] Want to expand your translation experience? - Meet Certified PRO mentors
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
0
(18,450)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
May 5, 2011
 Where can I find volunteer translation work?    ( 1... 2)
26
(74,661)
 Working with LSPs from a different country
10
(676)
 2021 mentorships for literary translators
0
(144)
 When, During Your Working Years, Did You Actually Start To Work As A Translator?    ( 1, 2... 3)
39
(2,374)
 Deleting Personal Info from Samples?
0
(117)
 Is it worth having a personal website?    ( 1... 2)
17
(1,626)
 non-profit for experience and references
8
(707)
 Finding work opportunities
8
(813)
 Medical Translation: Getting Started - Skills, Experience, Qualifications?
1
(365)
 Getting an internship, is it possible?
3
(308)
 Getting started in Belgium - bureaucratic advice needed
6
(353)
 Applying for jobs with ridiculous pay/timescales
12
(1,072)
 "We'll keep you in our database for the future"
10
(1,201)
conejo
Sep 12
 Volunteer as a translator
6
(684)
 Cold contacting translation agencies
8
(869)
 How to begin as interpreter
0
(168)
 Unexperienced Polish translator - mentor needed
2
(319)
 if I got some translation challenges, is there a place that I can ask?
2
(414)
 how does payment work on ProZ
4
(472)
 How to find the jobs that I have applied?
3
(373)
 how to get my first job here?    ( 1, 2... 3)
36
(3,442)
 Rates, Specializations, and other Newbie Questions
4
(779)
 VAT - dealing with client outside EU    ( 1... 2)
15
(1,196)
 what does this mean 'User message' on profile page?
1
(311)
 Changing my mind after accepting a test?
3
(661)
 questions related to Services&Expertise
2
(315)
 Proz Certified Pro, is it a joke?    ( 1... 2)
27
(7,597)
 Use my CAT-tool for translation tests?
6
(677)
 How to get clients?    ( 1... 2)
27
(2,811)
 Advice starting out (new to translation)
11
(965)
 Agencies asking for copies of degree certificates - Is this ok? Safe?    ( 1... 2)
18
(10,379)
 How to get clients?
6
(881)
 A couple of newbie questions regarding agencies
12
(1,196)
 MA Translation (Distance) - University of Birmingham or University of Bristol?
14
(3,941)
Sjaatoul
Jun 30
 Translation and interpreting advice
4
(439)
 Starting up as a translator directly after University    ( 1, 2, 3, 4... 5)
70
(5,872)
 Need advice and Suggestion for my pitch, profile, and CV.
6
(730)
 Getting in-house translator jobs    ( 1... 2)
17
(1,970)
 MTPE work
2
(524)
DZiW (X)
Jun 22
 New and inexperienced but eager to get established
3
(530)
 Can't register on client portal - why?
8
(3,825)
 Moving from translation to transcription
9
(1,209)
 Using jobs you did for a translation agency as a sample
2
(535)
 No work - why?    ( 1... 2)
22
(3,591)
 Breaking into sports translation - using regular translation samples    ( 1... 2)
25
(4,343)
 How to invest my time
12
(1,374)
 NYU MS in Translation experience / general Masters in Translation thoughts
2
(11,953)
 Would you apply to the same agency again, if you didn't heard from them in the last time?
7
(857)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search