Subscribe to Off topic Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Off-topic: What Is The Best Feature Offered On This Website? What Is The Worst, If Any?
8
(462)
 Off-topic: Completely frivolous thread    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12)
169
(11,059)
 Off-topic: Your favorite cartoons    ( 1... 2)
23
(9,277)
 Off-topic: Did Dale Carnegie commit suicide?
11
(30,413)
 Off-topic: Your favourite films for the last year?    ( 1, 2... 3)
41
(11,328)
 Off-topic: Enjoy the kittens!
2
(482)
 Off-topic: Nobel Prize in Literature 2020
9
(709)
 Off-topic: Interesting hypothesis on language and COVID-19
11
(780)
 Off-topic: Have you ever seen a translation so bad it made you cringe?    ( 1, 2, 3... 4)
59
(4,933)
 Off-topic: The late Jennifer (Jenny) Forbes
6
(935)
 Off-topic: Advice please: short-term full-time childcare options in France
2
(256)
 Off-topic: Have You Ever Been Marginalized Because Of Your Occupational Status As A Translator?    ( 1, 2... 3)
41
(3,792)
 Off-topic: Do you obey your spell-checker software?    ( 1... 2)
17
(1,286)
IanDhu
Jul 31
 Off-topic: Most Interesting Person/People You Have Met/Spent Time With Because Of Your Translation Career
4
(524)
 Off-topic: Mentoring
5
(614)
 Off-topic: What language is this? Occitan? Catalan? What else?
10
(1,202)
 Off-topic: Has your works affected by corona virus?    ( 1, 2... 3)
43
(6,125)
 Off-topic: Bob Dylan in Hebrew - פרויקט הגומיה
0
(210)
 Off-topic: Group for Brasília's translators
0
(186)
 Off-topic: Advice on blogging    ( 1... 2)
16
(1,297)
 Inclusive-format topic: Why is the middle name not displayed?
7
(624)
 Off-topic: Survey for translators-concurrent translation on collaborative platforms-Amazon vouch-paid interview
0
(325)
 Off-topic: Happy International Women's Day!
4
(458)
freezone
Mar 10
 Off-topic: Wandering through ProZ.com
4
(655)
 Off-topic: Name of the "stumps" on the log of a palm tree
3
(502)
 How to get a translation published by WHO or ECDC.
0
(233)
 Off-topic: Have you, as a senior translator, ever felt the new generations are kind of arrogant?    ( 1... 2)
15
(2,174)
 Off-topic: Annoying blooping sound following upgrade from Windows 7 to Windows 10
10
(931)
 Off-topic: Confusing term in agency email
5
(1,019)
Anthony Keily
Dec 18, 2019
 Off-topic: Christmas Wishes
3
(670)
Michael Newton
Dec 12, 2019
 Karel Gott (Czech pop music legend) dies at the age of 80
2
(577)
Milan Condak
Nov 25, 2019
 Off-topic: Mixing your language with English - is this good marketing
0
(382)
Lubosh Hanuska
Nov 23, 2019
 Off-topic: Help! Lost attachment saved in Thunderbird
3
(514)
Tina Vonhof
Oct 2, 2019
 Off-topic: Old translators...
2
(864)
Tina Vonhof
Sep 16, 2019
 Off-topic: Help with Belgian trip affairs and messages written in Flemish!
2
(627)
yugoslavia
Aug 9, 2019
 Off-topic: ये कहां आ गए हम, आगे क्या है राह?
4
(722)
 Off-topic: Posted times for discussion vs. answers
6
(991)
Tina Vonhof
Jul 21, 2019
 Off-topic: New old vistas
1
(413)
DZiW (X)
Jul 18, 2019
 Off-topic: Does "snide" mean something different in the US vs the UK?
5
(813)
Hugh Jarce
Jul 11, 2019
 Off-topic: Help with Swedish song lyrics
6
(768)
Daniel Frisano
Jul 1, 2019
 Off-topic: Will you still be a translator in ten years' time?    ( 1, 2... 3)
Andrew Morris
ProZ.com team
32
(5,112)
Sorana_M.
Jun 25, 2019
 Off-topic: Publier un livre sur Amazon, pourquoi pas ?
0
(549)
 Off-topic: What would you change about your office if you had the opportunity? (Home office makeover)    ( 1... 2)
Andrew Morris
ProZ.com team
19
(2,903)
Tanya Quintieri
May 25, 2019
 Off-topic: Beautiful story with (over) literal translation
1
(691)
MollyRose
May 14, 2019
 Off-topic: Classic Fiction in Amharic
2
(506)
Egor Shapurov
May 4, 2019
 Off-topic: Hard skills, soft skills, mindset    ( 1, 2... 3)
Andrew Morris
ProZ.com team
32
(5,394)
Andrew Morris
ProZ.com team
Apr 29, 2019
 Off-topic: A change of tone?    ( 1, 2... 3)
Andrew Morris
ProZ.com team
33
(4,145)
Andrew Morris
ProZ.com team
Apr 16, 2019
 Off-topic: A song for translators?
10
(5,475)
writeaway
Apr 15, 2019
 Evelyn Beatrice Hall
2
(887)
Mirko Mainardi
Apr 15, 2019
 Off-topic: Looking for participants to help improve translation platform
1
(461)
Tom in London
Apr 15, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search