Subscribe to Subtitling Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 What kind of training/ qualification/ experience do I need to get into subtitle translation?
2
(5,834)
Marisa Schiavi (X)
Oct 11, 2005
 Off-topic: Our Spanish Friends have been missing something
7
(3,204)
3Legs
Sep 21, 2005
 Which software are used for video subtitling?
1
(2,898)
Natalie
Jun 14, 2005
 Subtitling software
6
(10,579)
Juan Jacob
May 23, 2005
 [Subtitling Rates] Subtitling tarif per minute ?
8
(5,242)
Juan Jacob
Mar 24, 2005
 lisps in subtitling
14
(4,510)
 pricing (video, per minute)
3
(3,390)
fsa
Mar 15, 2005
 Which languge combinations best for subtitling?
2
(2,911)
Crystal Samples
Mar 14, 2005
 Questions about subtitling
6
(3,957)
Isabelle Louis
Mar 11, 2005
 CAT tools for subtitling
7
(4,850)
YvesM
Sep 21, 2004
 Getting my hands on a set of subtitles for comparative study
0
(2,238)
Peter Frederix
May 1, 2004
 Subtitling conference in London
2
(2,877)
Annet Fransen
Jan 8, 2004
 subtitling/captioning software
3
(3,116)
zvonko
Jan 4, 2004
 Billing for VHS to text transcription & translation
1
(2,586)
Juan Jacob
Nov 6, 2003
 What's the best setup for Subtitling and dubbing?.
3
(3,193)
buttermilk
Aug 15, 2003
 Danish subtitles - OMG!! :)
1
(4,349)
schwensen (X)
Mar 11, 2003
 Any tools especially connected to subtitling? Any hints on fees?
6
(3,714)
The Mill
Jul 22, 2002
 Subtitling beginner: Any advice for me? Rates info?
6
(4,555)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search