Subscribe to Subtitling Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Question about prices
2
(1,270)
Georgie Scott
Oct 23, 2015
 SUBTITLE - AUDIO - VOICE OVER -
5
(1,507)
 Hard-to-price subtitling/translation job
6
(1,782)
 Timing rates
4
(1,853)
luciagutierrez
Sep 30, 2015
 Does anyone have experience with Jubler subtitling software?
3
(3,370)
Max Deryagin
Sep 17, 2015
 Time code issue between BITC and VITC
4
(1,979)
Tia Muller
Jul 24, 2015
 DATA ON SUBTITLING IN THE CARIBBEAN
0
(1,155)
Westindeed
Jul 22, 2015
 Converting .srt to .stl files
6
(4,013)
Becks Trece
Jul 15, 2015
 
1
(1,232)
philgoddard
Jul 7, 2015
 How can I add subtitles to an MP4 file and return back an MP4 again?
5
(1,523)
Becks Trece
Jul 6, 2015
 Importing a word document into Swift
4
(1,489)
Tia Muller
Jul 3, 2015
 Help with dissertation please!
10
(1,737)
 Transcription - Software
7
(2,045)
 audio visual (movie) trans/sub/dubbing in USA or South Korea
1
(1,224)
Thayenga
Jun 11, 2015
 Buying second hand Swift Create software
5
(1,670)
Tia Muller
Jun 9, 2015
 Frame by frame audio with Swift
9
(1,466)
Juan Jacob
Jun 2, 2015
 New to subtitling / closed captions and looking for advise
2
(1,273)
Bernhard Sulzer
Jun 2, 2015
 Looking for online courses for subtitles translation
3
(7,424)
laurgi
May 29, 2015
 Subtitles: per minute rate
10
(14,025)
Andriy Bublikov
May 24, 2015
 Where are Polish fonts on MacBook Pro?
6
(5,022)
2nl (X)
May 21, 2015
 Can't use Polish fonts in Parallels on MacBook Pro
0
(845)
Ivona McCormick
May 21, 2015
 Subtitling Resource: free software for downloading videos
2
(1,274)
Rolf Keller
May 20, 2015
 90 min Film translation time estimate and rates and subtitle software search
10
(7,028)
Juan Jacob
May 13, 2015
 Subtitling novice (if I should even get into it)
8
(3,468)
Max Deryagin
May 11, 2015
 Current subtitling rates ENG-SPA
6
(1,966)
 Subtitling software - suggestions needed    ( 1... 2)
27
(19,043)
Juan Jacob
May 8, 2015
 New course on how to use Aegisub (in Spanish)
0
(1,013)
 Which subtitling/transcription software should I get?
12
(8,709)
 How to translate text written in video?
6
(3,878)
 Free software that works as close as possible like Swift?
12
(5,457)
 Subtitling 55 episodes
3
(1,430)
MoSockary
Mar 30, 2015
 How to Deal with a Video with no Subtitles?
8
(1,466)
Juan Jacob
Mar 28, 2015
 Dissertation Topic/question Help for Screen Translation MA
7
(1,833)
 Importing French subtitles in Aegisub
8
(3,602)
 Please Advise! What is price for translating movie subtitles to Arabic?
4
(2,054)
ilre
Feb 19, 2015
 How to do Urdu subtitles?
8
(2,990)
 Advice, please: creating subtitles in source or target language?
13
(2,013)
Lauriso
Feb 12, 2015
 CPS settings with Aegisub
7
(20,536)
 Advice for pricing? Kizomba movie
3
(1,087)
Joakim Braun
Feb 6, 2015
 Aegisub spliting lines
6
(9,713)
 What are your rates for subtitling?
5
(1,643)
 What went wrong here?    ( 1... 2)
16
(2,703)
jyuan_us
Jan 22, 2015
 Swift Subtitling Software (Softel)
6
(17,386)
Max Deryagin
Jan 10, 2015
 Variation in rates depending on type or content of subtitle?
3
(1,227)
Emilie Fahlenkamp
Dec 31, 2014
 Subtitling tool with an subtitle text export option
7
(1,453)
 Subtitling industry
3
(1,733)
ITProsSubtitles
Nov 26, 2014
 How can I export subtitles to Final Cut 7?
1
(1,128)
ITProsSubtitles
Nov 21, 2014
 I Have never Done this before...
8
(1,800)
Christopher H
Nov 17, 2014
 Advice on subtitling rates    ( 1... 2)
15
(10,372)
Josephine Cassar
Oct 13, 2014
 How long subtitling may take
14
(25,266)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search