Basic Wordfast tutorial in Bulgarian/ Начално ръководство за Wordfast на български език

ProZ.com Translation Article Knowledgebase

Articles about translation and interpreting
Article Categories
Search Articles


Advanced Search
About the Articles Knowledgebase
ProZ.com has created this section with the goals of:

Further enabling knowledge sharing among professionals
Providing resources for the education of clients and translators
Offering an additional channel for promotion of ProZ.com members (as authors)

We invite your participation and feedback concerning this new resource.

More info and discussion >

Article Options
Your Favorite Articles
Recommended Articles
 1. ProZ.com overview and action plan (#1 of 8): Sourcing (ie. jobs / directory)
 2. Getting the most out of ProZ.com: A guide for translators and interpreters
 3. Does Juliet's Rose, by Any Other Name, Smell as Sweet?
 4. The difference between editing and proofreading
 5. El significado de los dichos populares
No recommended articles found.
Popular Authors
 1. Greg Twiss
 2. Stefan Melo
 3. Adriana Diaz Enciso
 4. Dag Forssell
 5. KSL Berlin
No popular authors found.

 »  Articles Overview  »  Language Specific  »  Basic Wordfast tutorial in Bulgarian/ Начално ръководство за Wordfast на български език

Basic Wordfast tutorial in Bulgarian/ Начално ръководство за Wordfast на български език

By Mihail Mateev | Published  03/15/2005 | Language Specific | Recommendation:
Contact the author
Quicklink: http://arm.proz.com/doc/145
Author:
Mihail Mateev
Բուլղարիա
անգլերենից բուլղարերեն translator
 

See this author's ProZ.com profile
Basic Wordfast tutorial in Bulgarian/ Wordfast
(UTF-8 Encoding) Стъпките, описани по-долу, имат за цел да осигурят на начинаещите потребители на Wordfast бързо ръководство как да използват тази програма ползотворно. Отнася се за версия 5.0 на Wordfast.

Това ръководство се основава на информацията, която бях събрал в началото на моето собствено разучаване на Wordfast, както и на последвалия ми опит за работа с програмата. Бих искал тогава да имах едно такова ръководство. Това е моят подарък за всички колеги на преводаческото поприще от всички езикови двойки.

Ако все още не сте се ориентирали коя CAT програма да използвате, опитайте с Wordfast. Може да Ви допадне.

Ще се постарая накратко да опиша стъпките, които са необходими за начало на използването на Wordfast (WF) за превод на MS Word файл. Това ръководство изрично се позовава на ръководството на Wordfast за всяко необходимо техническо обяснение. То не може и не заменя ръководството.

1. Разархивирайте wordfast.dot от файла wf_50.zip (или подобно име - 50 е версия 5.0), който сте свалили от www.wordfast.net. След това направете една от следните стъпки:

• Стартирайте Word и отворете с "File>Open" (трябва да сте избрали “all Word documents”) файла wordfast.dot. Разрешете използването на макроси, ако излезе запитване за това, и натиснете два пъти бързо “Install Wordfast”. Процесът на автоматична инсталация е единственият случай, в който отваряте wordfast.dot като документ. След инсталирането wordfast.dot е достъпен чрез диалоговия прозорец Tools/Templates & Add-Ins на MS Word.


• Копирайте шаблона на WF (с име на файла wordfast.dot) в съответната Startup директория на Word (за описание на местоположението на тази директория при различните операционни системи и версии на Word направете справка с ръководството на Wordfast).

2. Стартирайте Word.

3. Ако е необходимо, активирайте шаблона WF (wordfast.dot) в Word (вижте ръководството на WF или на Word). Това не е необходимо, ако шаблонът WF се съхранява в папката за шаблони в Word.

4. Отворете файла за превеждане.

5. Натиснете бутона на WF от лентата с инструменти (т. нар. тулбар).

6. Ако WF се използва за пръв път, натиснете последния бутон от тулбара на WF (този с “f”, наречен “средства за настройка на Wordfast”).

7. Ако имате съществуваща преводаческа памет (translation memory - TM) в съвместим формат (вж. ръководството на Wordfast ), натиснете "Open TM" и изберете съответната TM от вашето устройство.

Ако използвате CAT (Computer-Aided Translation – компютърно подпомогнат превод) програмата за пръв път, натиснете на “New TM”, за да създадете нова TM. Отговорете на въпросите подходящо (ако е необходимо, променете езиковите двойки на етикета “Setup” преди създаването на TM). На панела “Save As” изберете място на Вашата нова TM и я наименувайте по подходящ начин- примерно “ТМ_test.txt” или както желаете.

Сега би трябвало автоматично да се върнете в диалоговия прозорец на Wordfast.

8. По избор: натиснете етикета “TM attributes”, за да дефинирате атрибути (вж. ръководството на Wordfast). Името на потребителя би трябвало да се присвои автоматично.

За показване на пример от набор атрибути натиснете на “Example”.

9. Затворете диалоговия прозорец на Wordfast, като кликнете на Х (горния десен ъгъл) и запишете промените.

Сега би трябвало да се върнете автоматично във файла /документа/, който желаете да преведете.

10. Натиснете Alt-Down ( Alt-стрелка надолу), за да отворите първия сегмент на документа. Преведете оригиналното изречение (показано в синята горна рамка) в сивата (или жълтата) рамка, която е долу. Когато свършите, натиснете Alt-Down (Alt-стрелка надолу), за да преминете на следващото изречение. Повтаряйте тази стъпка за всички следващи изречения, до края на документа. Накрая Wordfast ще приключи автоматично.

Забележка: клавишната комбинация за запис на Word документ е Shift+F12. Моят съвет е да записвате възможно най-често. От опит съдя, че записване при всяко преведено изречение е добра практика.

След като веднъж усвоите тези стъпки, ще можете да откриете (и разберете) останалите характерни черти и тънкости на Wordfast.

Преди да предадете преведения документ на Вашия клиент, не забравяйте да го почистите, т.е. да премахнете изходния текст и служебния код на Wordfast, който е бил вмъкнат по време на процеса на превеждане.

Следват още няколко стъпки, които описват процеса за почистване на двуезичния файл и крайното му оформяне за представяне пред клиента.

11. От лентата с инструменти изберете последния ("f") бутон, за да влезете в настройките на Wordfast.

12. От най-горния ред етикети изберете "Tools". Разгъват се нови етикети на по-долен ред - "Tools" и "Xtrans!". Избирате "Tools", ако той не е избран. В колоната в ляво виждате бутоните с различни функции, които могат да се прилагат върху документ - "Clean-up"; "Analize"; "Quality Check"; "Translate" и "Extract". В десния прозорец "Select documents" виждате отворените MS Word документи. Избирате този, който Ви интересува, и натискате бутона "Clean-up". Появява се запитване за осъвременяване на преводаческата памет /TM/. Ако сте правили промени в сегментите, без да сте били в цветните рамки на WF, то в този момент при отговор "Yes" ще се осъвременят преводаческите единици /един двуезичен сегмент се нарича преводаческа единица /TU - Translation Unit// в ТМ. При отговор "No" TM ще остане такава, каквито са били TU в момента на превеждането и последвалите евентуални редакции на сегментите няма да се отразят. След това се появява MS Word документ със заглавие "CleanUp.doc", в който има анализ на процеса на изчистване на Вашия документ от изходния език. Можете да го затворите, без да записвате. Сега на мястото на двуезичния текст от Вашия документ виждате само текста, който сте превеждали. Двуезичният файл се съхранява в същата директория, но с разширение .BAK.

13. Натиснете шестия бутон от лентата с инструменти на WF (този, който има тъмно квадратче по средата) или натиснете "Alt+End", за да завършите превода и да затворите програмата Wordfast. Ако сега желаете да излезете от документа, MS Word ще ви попита отново за запис - можете спокойно да запишете отново документа.

Честито! Току-що завършихте пълния процес за превеждане на един текст с помощта на програмата Wordfast.

14. Можете да проверите почистения файл за грешки, да промените форматирането и да редактирате готовия, вече преведен, текст.Предлагам и обучение за работа с тази версия на Wordfast. За повече подробности, моля, свържете се с мен.


Copyright © ProZ.com, 1999-2021. All rights reserved.
Comments on this article

Knowledgebase Contributions Related to this Article
 • No contributions found.
   
Want to contribute to the article knowledgebase? Join ProZ.com.


Articles are copyright © ProZ.com, 1999-2021, except where otherwise indicated. All rights reserved.
Content may not be republished without the consent of ProZ.com.
Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Բառերի որոնում
 • Պատվերներ
 • Ֆորումներ
 • Multiple search