Subscribe to Literature / Poetry Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Literary Translators: What Is Your Favorite Book That You've Translated?
3
(579)
 Issues with scanned literary text PDF file converting to machine readable literary text Word file
5
(680)
Wei Ralph
Feb 26
 Poetry Corner: Do you have any favourite poems? If so, share them here!    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
128
(46,133)
 English to Italian narrative fiction translation: choice of tenses for the Italian translation.
12
(1,221)
 A few questions on Thomas Pynchon...
3
(466)
Tina Vonhof
Oct 29, 2020
 From Translating Dostoyevski to Writing Fiction
0
(491)
Elizabeth Tamblin
Sep 16, 2020
 Babelcube
3
(803)
 Source of a quote attributed to Karel Čapek
3
(537)
Anna Lutsar
Aug 24, 2020
 Best practises for pitching literature translations to a publisher
4
(1,027)
DZiW (X)
May 30, 2020
 Thoughts and tips in translating song lyrics
8
(1,352)
Sheila Wilson
May 20, 2020
 How to find translation jobs in literature?
9
(3,506)
acitu poland
May 8, 2020
 Tips for translating a novel.
3
(1,198)
Lingua 5B
Apr 21, 2020
 Duel de traduction FR>EN
0
(449)
Germaine
Apr 10, 2020
 Off-topic: Clearly I will do anything to avoid tidying up this morning...I hope you enjoy it.
4
(846)
Korana Lasić
Apr 10, 2020
 English edition of Cha Jing [The Book of Tea] by Lu Yu (733-804) required
3
(6,614)
Zijuan Guo
Feb 28, 2020
 'It's a silent conversation': authors and translators on their unique relationship
2
(1,087)
Tom in London
Apr 7, 2019
 Best English translation of Les Chants de Maldoror?
2
(2,858)
Egor Shapurov
Feb 27, 2019
 Frustrated by translation changes
4
(1,479)
Tom in London
Feb 27, 2019
 Translation rights/literary agents
4
(2,462)
Eliza Hall
Feb 22, 2019
 promise giver
3
(1,047)
 How long to translate a long novel
5
(1,747)
Natalia Pedrosa
Nov 3, 2018
 When they change your translation    ( 1... 2)
17
(4,378)
Eliza Hall
Sep 13, 2018
 General information on literary translation posted
Henry Dotterer
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
1
(11,621)
 Translating an Unpublished Ethiopian Fairy Tale
4
(1,411)
Joshua Farley
Aug 28, 2018
 Uncooperative authors
12
(1,970)
Tina Vonhof
May 13, 2018
 Looking for a Farsi translation of "The Witcher" books
3
(1,102)
Rafal Piotrowski
Apr 23, 2018
 Man Booker International longlist announced
0
(652)
Annamaria Amik
Mar 13, 2018
 Formatting for ebook translations
5
(1,239)
Idalia Rueda (X)
Feb 17, 2018
 traduire le rythme
0
(642)
micheler
Feb 14, 2018
 A literary translator pool has been created at ProZ.com
Mike Donlin
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
0
(3,388)
Mike Donlin
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jan 18, 2018
 little father by Li Young Lee
0
(1,929)
Dora_ar
Dec 14, 2017
 Best English translations of Russian fiction literature    ( 1... 2)
23
(5,410)
The Misha
Nov 24, 2017
 Bilingual, code-switching literature - Other border literatures beyond chicano one
0
(631)
rosevelvet
Nov 21, 2017
 Did Don Juan speak Spanish? (Carlos Castaneda)
10
(5,175)
Robert Rietvelt
Nov 10, 2017
 Nobel Prize for Literature 2017 - Kazuo Ishiguro
9
(2,887)
Maia Nikitina
Oct 9, 2017
 French short stories
6
(1,689)
Ima Oduok
Jul 19, 2017
 Thoughts on copyrighting book-length translation
9
(2,091)
MK2010
Jul 17, 2017
 Multi-lingual texts
0
(1,042)
John Farebrother
Jul 1, 2017
 Translators and interpreters according to John le Carré (or one of his narrators)
3
(1,461)
Daryo
May 6, 2017
 Literature: book translation - Italian wordplay "cinofilo"-"cinefilo"
5
(1,294)
Michael Newton
Feb 18, 2017
 Translation of article by Fanon
4
(1,566)
Stephen Rifkind
Jan 11, 2017
 General infos concerning literature translators
1
(8,228)
Usch Pilz
Dec 28, 2016
 Retranslation plagiarism
1
(1,568)
Michael Wetzel
Dec 12, 2016
 How lenient should one be?
14
(2,616)
Ledja
Nov 24, 2016
 The Nobel Prize in Literature 2016    ( 1, 2... 3)
38
(7,744)
Kay Denney
Oct 27, 2016
 Lullabies of the world, Russian animation
2
(1,307)
Ioana Herring
Oct 13, 2016
 'Soul' in Armenian, Hebrew, Tagalog, Korean & Japanese
5
(1,740)
nathmadrona
Sep 14, 2016
 Novel translation criticism - Blood-Drenched Beard
10
(3,509)
Annamaria Amik
Sep 4, 2016
 Any experience with ALTA?
0
(983)
Lovenah Panray
Aug 22, 2016
 28-year-old learned source language at 21, now wins Man Booker International
1
(1,328)
Corbett AM
Jun 9, 2016
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »