Наскільки можливий переклад?

ProZ.com Translation Article Knowledgebase

Articles about translation and interpreting
Article Categories
Search Articles


Advanced Search
About the Articles Knowledgebase
ProZ.com has created this section with the goals of:

Further enabling knowledge sharing among professionals
Providing resources for the education of clients and translators
Offering an additional channel for promotion of ProZ.com members (as authors)

We invite your participation and feedback concerning this new resource.

More info and discussion >

Article Options
Your Favorite Articles
Recommended Articles
 1. ProZ.com overview and action plan (#1 of 8): Sourcing (ie. jobs / directory)
 2. Getting the most out of ProZ.com: A guide for translators and interpreters
 3. Does Juliet's Rose, by Any Other Name, Smell as Sweet?
 4. The difference between editing and proofreading
 5. El significado de los dichos populares
No recommended articles found.
Popular Authors
 1. Anne-Sophie Cardinal
 2. Maria Otero
 3. Svetlana Potton
 4. Oleg Delendyk
 5. Eileen Brockbank
No popular authors found.

 »  Articles Overview  »  Art of Translation and Interpreting  »  Translation Theory  »  Наскільки можливий переклад?

Наскільки можливий переклад?

By Volodymyr Krynytsky | Published  09/17/2016 | Translation Theory | Recommendation:
Contact the author
Quicklink: http://arm.proz.com/doc/4303
Author:
Volodymyr Krynytsky
Ուկրաինա
անգլերենից ուկրաիներեն translator
 

See this author's ProZ.com profile
Почнімо з того, що будь-який художній твір не може цілковито точно передати реальності.

По-перше, дійсність інтерпретує автор через свої емоції і відчуття, не тотожні реальним подіям і явищам. По-друге, якщо повторити за Емілі Дікінсон, сказане слово - мертве, або ж: промовлене слово - неправда. Тобто, людина не здатна точно передати словами жодної своєї думки, лише наближене до неї. Ми думаємо образами, а передавати їх треба словами, а це - завдання неможливе.

Таким чином, авторський текст уже двічі суб’єктивний щодо реальності, яку намагався описати автор.

При цьому людина, яка читає цей текст, матиме перед очима зовсім не те, що мав на увазі автор, адже текст людина інтерпретує засобами й образами свого досвіду. "Можна говорити з тими, хто говорить іншою мовою, але не з тими, хто в ті ж слова вкладає зовсім інший сенс", - дуже точне зауваження Жана Ростана.

Перейдімо до перекладу згаданого авторського тексту. Перекладач у першу чергу - читач. Його сприйняття дійсності в тексті вже тричі суб’єктивне порівняно з фактом реальності. При цьому перекладач має перед очима чужу мову, слова якої він сприймає через відповідні слова своєї мови, образність автора пропускає через образність власну. До цих чужомовних слів і образів перекладач має добрати відповідники своєї мови, і зробити це так, щоб читачі якомога точніше сприйняли слова автора. Але які слова? Які автор мав на увазі, чи якими йому вдалося висловити свої думки (пам’ятаємо, що лише приблизно), чи ті, які сприйняв перекладач? Чи лише ті, якими перекладач зумів викласти прочитані, приблизно висловлені авторські ідеї? Очевидно, що останнє.

Читач перекладу в підсумку отримує не просто не факт реальності, який мав на увазі автор оригінального тексту, а щось зовсім і принципово інше, пропущене через розуміння і досвід кількох різних людей, різних за мовою, світосприйняттям, світоглядом.

І ми підходимо до того, що переклад твору - це вже не вторинне "переказування" оригіналу, а повноцінна співтворчість, де автор додає до реальності щось своє, перекладач-читач - своє, перекладач-письменник - ще щось своє.

З цього погляду - суб’єктивного, слід сказати - будь-який переклад не є чистим перекладом, а лише співтворчістю автора й перекладача.

Але хіба це означає, що переклад не можливий по суті? Ні, не означає. Переклад можливий, і за умови дотримання певних вимог і балансів - точності, адекватності, відповідності - переклад здатен повно відтворити оригінальний текст засобами іншої мови. Особливо це стосується художніх творів прозової форми, де більше значення має відтворення змісту й демонстрація авторської манери письма. Натомість поезія - хоч вважається, що її перекладати легше, адже перекладач може дозволити собі невеличкі відступи від початкового змісту заради збереження поетичної форми й художньої образності - значно менше піддається перекладу, якраз через те, що метафоричне мислення автора не завжди відкривається перекладачеві.

З цього робимо висновок, що переклад можливий настільки, наскільки перекладачеві його знання іноземної мови дає змогу зрозуміти думку автора, а знання рідної дозволяє чітко її передати.

І доходимо до найголовнішої думки, яку часто опускають, зосереджуючись на вивченні іншої мови: перекладач перш за все має досконало (наскільки це можливо) знати свою мову, відчувати її, плекати своє вміння висловлюватися рідною мовою. Якщо незнайоме слово чи конструкцію іноземної мови можна подивитися в словнику чи довіднику, то тонкі нюанси передачі цього поняття рідною мовою можна лише відчувати. Саме тому так часто з-під пера "фахових" перекладачів, які чудово знають іноземну мову, виходять незграбні й важкі для читання переклади - бо перекладачеві не вдалося передати природно текст своєю мовою.


Copyright © ProZ.com, 1999-2021. All rights reserved.
Comments on this article

Knowledgebase Contributions Related to this Article
 • No contributions found.
   
Want to contribute to the article knowledgebase? Join ProZ.com.


Articles are copyright © ProZ.com, 1999-2021, except where otherwise indicated. All rights reserved.
Content may not be republished without the consent of ProZ.com.
Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Բառերի որոնում
 • Պատվերներ
 • Ֆորումներ
 • Multiple search