Subscribe to Off topic Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Off-topic: Annoying blooping sound following upgrade from Windows 7 to Windows 10
10
(523)
 Off-topic: Confusing term in agency email
5
(736)
Anthony Keily
Dec 18, 2019
 Off-topic: Christmas Wishes
3
(427)
Michael Newton
Dec 12, 2019
 Karel Gott (Czech pop music legend) dies at the age of 80
2
(349)
Milan Condak
Nov 25, 2019
 Off-topic: Mixing your language with English - is this good marketing
0
(212)
Lubosh Hanuska
Nov 23, 2019
 Off-topic: Your favourite films for the last year?    ( 1, 2... 3)
40
(9,767)
andreas18
Nov 22, 2019
 Off-topic: Have you, as a senior translator, ever felt the new generations are kind of arrogant?
13
(1,192)
Tom in London
Nov 8, 2019
 Off-topic: Help! Lost attachment saved in Thunderbird
3
(316)
Tina Vonhof
Oct 2, 2019
 Off-topic: Old translators...
2
(616)
Tina Vonhof
Sep 16, 2019
 Off-topic: Did Dale Carnegie commit suicide?
10
(26,071)
Kevin Fulton
Aug 14, 2019
 Off-topic: Help with Belgian trip affairs and messages written in Flemish!
2
(408)
yugoslavia
Aug 9, 2019
 Off-topic: ये कहां आ गए हम, आगे क्या है राह?
4
(391)
 Off-topic: Posted times for discussion vs. answers
6
(579)
Tina Vonhof
Jul 21, 2019
 Off-topic: New old vistas
1
(197)
DZiW
Jul 18, 2019
 Off-topic: Does "snide" mean something different in the US vs the UK?
5
(525)
Hugh Jarce
Jul 11, 2019
 Off-topic: What language is this? Occitan? Catalan? What else?
9
(696)
Erik Freitag
Jul 8, 2019
 Off-topic: Help with Swedish song lyrics
6
(467)
Daniel Frisano
Jul 1, 2019
 Off-topic: Will you still be a translator in ten years' time?    ( 1, 2... 3)
Andrew Morris
ProZ.com team
32
(3,880)
Sorana_M.
Jun 25, 2019
 Off-topic: Publier un livre sur Amazon, pourquoi pas ?
0
(354)
 Off-topic: What would you change about your office if you had the opportunity? (Home office makeover)    ( 1... 2)
Andrew Morris
ProZ.com team
19
(1,924)
Tanya Quintieri
May 25, 2019
 Off-topic: Beautiful story with (over) literal translation
1
(489)
MollyRose
May 14, 2019
 Off-topic: Classic Fiction in Amharic
2
(280)
Egor Shapurov
May 4, 2019
 Off-topic: Hard skills, soft skills, mindset    ( 1, 2... 3)
Andrew Morris
ProZ.com team
32
(3,126)
Andrew Morris
ProZ.com team
Apr 29, 2019
 Off-topic: A change of tone?    ( 1, 2... 3)
Andrew Morris
ProZ.com team
33
(3,556)
Andrew Morris
ProZ.com team
Apr 16, 2019
 Off-topic: A song for translators?
10
(5,058)
writeaway
Apr 15, 2019
 Evelyn Beatrice Hall
2
(646)
Mirko Mainardi
Apr 15, 2019
 Off-topic: Looking for participants to help improve translation platform
1
(272)
Tom in London
Apr 15, 2019
 Off-topic: China-US trade talks: What happened to the translator?
0
(371)
Susan Welsh
Mar 29, 2019
 Off-topic: WC/Toilets
13
(1,439)
Juan Jacob
Mar 25, 2019
 Off-topic: Dress code at the ITI conference gala dinner 2019    ( 1... 2)
16
(1,865)
Yvonne Gallagher
Feb 21, 2019
 (Title removed)
2
(401)
yugoslavia
Jan 16, 2019
 Off-topic: Freelance Translator Survey - All Help Appreciated
3
(14,954)
 Off-topic: Are there 'seasonal' cycles to freelance translating that you've noticed?
8
(4,088)
Georgie Scott
Nov 15, 2018
 Off-topic: Dylan, Stones, Beatles, Cohen etc. songs in different languages    ( 1... 2)
22
(19,992)
Daniel Frisano
Oct 20, 2018
 Off-topic: Contributions to English-language press?    ( 1... 2)
15
(17,170)
Tom in London
Sep 25, 2018
 Off-topic: Translation Agencies opening requests
9
(4,497)
 Off-topic: Hello Everyone!
1
(5,435)
Marjolein Snippe
Aug 29, 2018
 Off-topic: 2 möblierte Zimmer in Familie in Murcia ab September gesucht!
3
(1,941)
 Off-topic: Obnoxious email of the year?    ( 1... 2)
15
(6,090)
Angela Rimmer
Aug 6, 2018
 Off-topic: Writing reviews of the movies/TV shows I subtitle - Conflict of interest?
1
(811)
 Off-topic: Be alert to go to the Republic of South Africa
7
(1,867)
 Off-topic: Paper is dead
10
(2,314)
Maxi Schwarz
Jul 27, 2018
 Off-topic: Express Scribe & Foot Pedal
0
(17,290)
James Hodges
May 31, 2018
 Off-topic: Prices certified translations / Québec
4
(1,064)
Alexandra Scott
May 29, 2018
 Off-topic: The Little Translator and the dark corridors of power
4
(4,889)
Ben Gaia
May 27, 2018
 Off-topic: Can you help with my survey?
1
(475)
Marjolein Snippe
May 11, 2018
 Off-topic: Santiago de Chile
4
(3,720)
Heinrich Pesch
Feb 26, 2018
 Off-topic: Foros de inglés a español
2
(4,694)
Mayca M.R.
Jan 16, 2018
 Off-topic: The Little Translator, a dead end, and the Man with the Golden Thumb
4
(6,713)
 Off-topic: "The Guardian view on translation: an interpretative and creative act"
5
(1,012)
Guofei_LIN
Nov 14, 2017
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search