Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Export failed: Access to the path 'xxxx' is denied.
5
(232)
 Is there a way NOT importing header section in Word
4
(265)
 Can I use my own QA settings (instead of default) for a server-based project
2
(149)
 Preferred term in termbase
0
(97)
 Omit forbidden terms in Translation results window?
2
(170)
 MemoQ 8.+ performance - scrolling up and down oh so tortuously slow    ( 1... 2)
26
(3,248)
 Version 9.4.11 When my PC occasionally blows up and I restart MemoQ my work is lost
6
(385)
 Automatic insertion / Pretranslate doesn't work?
5
(1,570)
Vu Nguyen
Aug 27
 MemoQ segment filter by range (for QA)
2
(166)
gfichter
Aug 21
 Inclusive-format topic: Outstanding response from MemoQ support
3
(432)
 HELP: 02007 error: Tag "mq:it" is not defined in the document's configuration
11
(2,786)
 Display number of words on Translation view?
0
(101)
 Clearing target segment
2
(177)
 How can I make sdlxliff files exported from memoQ 9 workable on SDL Trados 2014?
2
(212)
 There is no working TM attached to an online project?
0
(145)
 memoQ "Update from bilingual" not displaying
1
(161)
 How can I use memoQ on two computers (via cloud)?
5
(453)
 MemoQ R14 panes not showing can't import/export
1
(181)
 A couple of questions about MemoQ
7
(538)
jyuan_us
Jul 22
 Renewal
5
(335)
 MemoQ clearly connects to server upon each confirmation - even on manual sync
3
(276)
 Create tags in MemoQ
2
(213)
 MemoQ text inside [] regexp
7
(336)
 MemoQ on Mac?    ( 1... 2)
28
(25,110)
 MemoQ does not launch - Activator version mismatch
4
(2,785)
 Cannot Export Bilingual Table RTF
0
(169)
 mqxlz viewer
4
(359)
 Index was outside the bounds of the array
2
(250)
 PSA for those using MemoQ with Dragon NaturallySpeaking
8
(931)
 DeepL MT Plug-in does not return any longer translation suggestions
2
(283)
pjg111
Jul 1
 Changing pane locations
2
(292)
 Line break in target segment
3
(273)
 memoQ freezes while editing SDLPPX using Dragon 15.3
0
(150)
 Mark multiple issues as fixed in QA report
4
(292)
 "Export Transit Package" does nothing
0
(148)
  I can't import files in .txlf format
6
(1,754)
 search and replace with tab
1
(178)
 MemoQ 9.2 and fragments assembly
0
(151)
 Non-breaking space errors. I don't understand why I am getting them or what they mean.    ( 1... 2)
15
(1,430)
MollyRose
Jun 17
 Reverse track changes
1
(244)
MollyRose
Jun 16
 WordFast and TAUS plugins for TM
0
(143)
 memoQ: How to share files with proofreader
2
(262)
 Segment after TAB tag in bilingual Excel file
1
(205)
 How to translate Memsource projects in memoQ    ( 1... 2)
22
(7,771)
 Capital letter issue in the Term Base
9
(2,616)
 Saving a segment leads to error message
6
(913)
 Disable middle-click
0
(205)
 MemoQ inserts space before/after every tag, wrong date/time format. How to fix/run a fix?
7
(576)
 management of Trados tags in memoQ
9
(714)
 Track changes in Translation Memory    ( 1... 2)
15
(1,264)
MollyRose
May 21
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search